30. november

592

1667 – narodil sa anglický spisovateľ Jonathan Swift. Autor satiry na spoločenské a politické pomery v Británii Gulliverove cesty. Dielo bolo mnohokrát sfilmované, tiež upravené pre detských čitateľov a preložené do viacerých svetových jazykov. Zomrel 19. októbra 1745.

1835 – narodil sa americký spisovateľ a novinár Mark Twain, vl. m. Samuel Langhorne Clemens. V mladosti bol lodivodom na Mississippi a vo svete sa preslávil najmä mississippskou trilógiou – autobiografickou prózou Život na Mississippi a dvoma románmi pre deti Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna. Autor cestopisov, prózy Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artuša a mnohých satirických próz. Zomrel 21. apríla 1910.

1874 – narodil sa britský politik a štátnik Sir Winston Leonard Spencer Churchill, jeden z najvýznamnejších politikov 20. storočia. V rokoch bol 1940-45 a 1951-55 premiérom, počas 2. svetovej vojny jeden z hlavných predstaviteľov protifašistickej koalície, tzv. Veľkej trojky. Po vojne chcel znížiť vplyv ZSSR na vývoj svetovej politiky a jeho prejav na univerzite v americkom Fultone v marci 1946 sa považuje za začiatok Studenej vojny. Napísal pamäti Druhá svetová vojna. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1953). Zomrel 24. januára 1965.

1887 – narodil sa Juraj Tvarožek, slovenský architekt medzivojnového obdobia. V roku 1908 sa zamestnal v Prahe u architekta Aloisa Dryáka, ktorý práve pracoval na pomníku Fr. Palackého a sv. Václava. Zároveň navštevoval večerné kurzy kreslenia prof. Beneša, pracoval aj v budapeštianskom ateliéri M. M. Harminca a Roberta Flesha. V zajatí počas 1. sv. vojny sa mu podarilo projektovať banské mestečko. Neskôr už ako príslušník československých légií pôsobil v USA a po návrate do vlasti zložil staviteľské skúšky. Natrvalo sa usadil v Bratislave, kde začal svoju samostatnú tvorivú činnosť. V roku 1944 sa aktívne zúčastnil na bojoch v Slovenskom národnom povstaní. V neslávnych 50. rokoch ho zatkli. Z väzenia sa vrátil s podlomeným zdravím. Zomrel v rodnej dedine v Brezovej pod Bradlom 12. januára 1966, kde je aj pochovaný. Tvarožek sa inšpiroval myjavskou ľudovou architektúrou a umením. Známe sú jeho projekty obytného domu a kino Metropol (1927-28), mestská sporiteľňa na Nám. SNP (1931), športový areál Slávie v Petržalke (1932) a dokončená budova Slovenskej obilnej spoločnosti (1941), terajšia budova Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Hlbokej ulici v Bratislave.

1900 – zomrel írsky dramatik, prozaik, básnik a esejista Oscar Wilde, ústredná postava hnutia dekadentov proklamujúcich oslavu krásy a odmietajúcich spojenie umenia a morálky. Tieto postoje sa najvýraznejšie prejavili v románe Obraz Doriana Graya. Dramatická tvorba: Bezvýznamná žena, Ideálny manžel a Aké je dôležité mať Filipa. Tragédia Salome bola predlohou pre operu R. Straussa. Ostatné dielo: rozprávky Šťastný princ a báseň Balada o žalári v Readingu. Bol väznený za homosexualitu. Narodil sa 16. októbra 1854.

1991 – v New Yorku zomrel právnik, diplomat Ján Papánek. Počas 1. sv. vojny spolupracoval s M. R. Štefánikom. Ako diplomat pôsobil v Budapešti, vo Washingtone a v Pittsburghu. Počas 2. sv. vojny osobný tajomník Edvarda Beneša, po 2. sv. vojne veľvyslanec ČSR v OSN, spoluautor Charty OSN. Po februári 1948 žil v USA, prednášal na univerzitách. Narodil sa 24. októbra 1896 v Brezovej pod Bradlom.

Ilustračné foto: Pixabay.com