31. december

650

1992 – zanikla československá federácia, štát zložený z Českej republiky a Slovenskej republiky. Federácia vznikla po tom, ako Národné zhromaždenie ČSSR 27. októbra 1968 prijalo ústavný zákon o československej federácii. Federácia zanikla 31. decembra 1992 na základe ústavného zákona Federálneho zhromaždenia ČSFR z 25. novembra 1992.

Ilustračné foto: Pixabay.com