Okolo Slovenska s kocúrom

754

Aj zvieratá môžu robiť sprievodcov. Kto doteraz pochyboval o tejto napohľad netradičnej sprievodcovskej možnosti, má výbornú možnosť nielen stratiť pochybnosti, ale aj vrátiť sa do detského sveta. Alebo zobrať svoje deti doň a zároveň im “poukazovať” Slovensko prostredníctvom poučnej, zábavnej a peknej knihy. V pondelok 18. 3. sa totiž v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice v LitParku na Kukučínovej 2 uskutoční uvedenie knihy z dielne vydavateľstva Class od autorky Lenky Šingovskej s názvom Po stopách kocúra 
Felixa. Práve knižná postavička tohto zvedavého kocúra sprevádza deti rôznymi časťami Slovenska, aby priamo tam spoznávali prírodné i kultúrno-historické osobitosti. Do života ju príde preto uviesť (viac ako symbolicky!) najznámejší sprievodca Košíc Milan Kolcun.

Vydavateľstvo Class už má na konte niekoľko podobných kníh s podobou tematikou, ktoré sú svojou koncepciou a podobou často venované aj malým Slovákom žijúcim nielen v krajine pod Tatrami, ale aj deťom krajanov žijúcich v zahraničí. Podrobnejšie sa o vydávaní takýchto kníh, ako aj o viacerých mimoliterárnych súvislostiach budeme v pondelok rozprávať s majiteľkou spomínaného vydavateľstva Lenkou Šingovskou.