4. december

554

1798 – zomrel taliansky lekár a prírodovedec Luigi Galvani, zakladateľ náuky o elektrine, profesor anatómie a fyziológie na univerzite v Bologni. S Alessandrom Voltom objavili elektrochemický zdroj elektrického prúdu – galvanický článok. Narodil sa 9. septembra 1737.

1866 – narodil sa ruský maliar Vasilij Kandinskij. Zakladateľ abstraktného umenia, inšpirovaný ľudovým umením. Maliarstvo študoval v Mníchove, kde sa stal vedúcou postavou avantgardy. Spoluzakladateľ skupiny Der Blaue Reiter (Modrý jazdec), pôsobil v Bauhause. Po októbrovej revolúcii 1917 žil Rusku, v roku 1921 sa ale vrátil do Nemecka a neskôr sa stal občanom Francúzska. Dátum narodenia 4. december platí podľa vtedajšieho kalendára, podľa súčasného by pripadal na 16. decembra. Zomrel 13. decembra 1944.

1875 – narodil sa nemecký básnik a prozaik Rainer Maria Rilke, osobnosť modernej poézie na prelome 19. a 20. storočia. Rodák z Prahy pôsobil v Paríži, na jeho tvorbu mal vplyv francúzsky symbolizmus. Bol sekretárom francúzskeho sochára Auguste Rodina. Neskôr žil vo Švajčiarsku, kde aj zomrel. Napísal napríklad cykly básní Piesne o láske a smrti, Sonety Orfeovi. Tiež autor románu Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho. Zomrel 29. decembra 1926.

1910 – v Turčianskej Štiavničke sa narodil básnik Ján Kostra. Patril k najvýznamnejším slovenským lyrikom. Študoval v Prahe, kde bol členom slovenského vysokoškolského spolku Detvan a literárnej skupiny R-10. Šéfredaktor Kultúrneho života a redaktor v Slovenských pohľadoch, od roku 1956 sa venoval najmä literárnej tvorbe. Najznámejšie zbierky: Ave Eva, Presila smútku, Každý deň, Len raz, Prvé a posledné. Prekladal z francúzštiny a češtiny. Zomrel 5. novembra 1975 v Bratislave.

1956 – v Bratislave zomrel maliar Edmund Gwerk, predstaviteľ slovenského maliarstva v medzivojnovom a povojnovom období. Po štúdiách vo Viedni, v Mníchove, Berlíne, Paríži, Ríme a vo Florencii sa vrátil do Bratislavy a neskôr do Banskej Štiavnice. Venoval sa portrétnej maľbe i krajinárstvu a aktívny bol v robotníckom hnutí i ilegálnom odboji. Napísal knihu o proletárskom umení O umení. Venoval sa záchrane pamiatok v Banskej Štiavnici. Jeho diela sú v SNG a v galériách viacerých slovenských miest. Narodil sa 15. februára 1895 v Banskej Štiavnici.

1963 – narodil sa krasokorčuliar Jozef Sabovčík. Majster Európy 1985 a 1986, držiteľ striebornej medaily z ME 1983 a bronzovej medaily z OH 1984.

1976 – zomrel britský hudobný skladateľ Benjamin Britten. Autor orchestrálnych diel, napríklad Simple Symphony, opier: Sen noci svätojánskej, Smrť v Benátkach, Peter Grimes. Vytvoril aj piesňové cykly a oratóriá, celosvetový ohlas malo Vojnové requiem. Klavirista a organizátor hudobného života. Narodil sa 22. novembra 1913.

Ilustračné foto: Pixabay.com