4. marec

658

1678 – narodil sa taliansky barokový skladateľ a husľový virtuóz Antonio Vivaldi. Pôsobil v Benátkach, tiež v Mantove a v posledných rokoch svojho života vo Viedni. Skomponoval viac ako 500 koncertov, z toho takmer polovicu husľových. Jeho zrejme najznámejšou skladbou sú Štyri ročné obdobia. Je tiež autor sólových i triových sonát, opier, oratórií, kantát, žalmov a iných skladieb. Zomrel 28. júla 1741.

1753 – narodil sa v Bratislave gróf Karol Jozef Ziči, konzervatívny politik, uhorský taverník (vysoký uhorský krajinský hodnostár) a predseda Uhorskej kráľovskej komory (1785). Funkciu ministra vojny v uhorskej vláde zastával v roku 1809 a ministra vnútra v roku 1813-1814. Zomrel 28. septembra 1826 vo Viedni a posledným miestom jeho odpočinku je Cífer.

1821 – v Záhrebe sa narodil Ferdinand Martinengo, priekopník telesnej výchovy na Slovensku. Vynikajúci šermiar, v Bratislave založil šermiarsky spolok. Venoval sa aj pedagogickej činnosti, pričom podporoval chudobných študentov. Tiež zakladateľ dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave. Zomrel 28. februára 1895 v Bratislave.

1824 – v Banskej Bystrici sa narodil spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský. Lekár v Banskej Bystrici, v Brezne, neskôr v Kremnici. Autor humoristických próz Praktický lekár, cestopisov Zo Slovenska do Carihradu, Zo Slovenska do Ríma a genealógie svojej rodiny Vlastný životopis. Poviedka Lipovianska maša je o živote železiarskych robotníkov. Napísal tiež Rozpomienky na Štefana Moysesa. Zomrel 20. augusta 1908 v Kremnici.

1832 – zomrel v Paríži Jean-François Champollion, francúzsky archeológ, zakladateľ egyptológie. Ako prvý rozlúštil egyptské hieroglyfy pomocou Rosettskej dosky. Významne prispel k poznaniu vzniku civilizácie v dejinách ľudskej spoločnosti. Narodil sa 23. decembra 1790 v francúzskom meste Figeac.

1852 – zomrel ruský romantický spisovateľ Nikolaj Vasilievič Gogoľ, básnik ruskej duše. Začínal úvahami Mirgorod, Taras Buľba. Veľkomestského človeka opísal v Petrohradských poviedkach. Autor drám: grotesky Ženba, satirickej komédie Revízor. Neduhy Ruska zvečnil v románe Mŕtve duše. Narodil sa 1. apríla 1809.

1915 – v Skalici sa narodil básnik Pavol Bunčák. Pracoval ako redaktor v Pravde, Kultúrnom živote a tiež vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, bol pedagógom na Vysokej škole pedagogickej a Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Patril k nadrealistom, autor básnických zbierok Neusínaj, zažni slnko, S tebou a sám, Zomrieť zakázané, Pierkom holubice, Prostá reč, Je to pravda, je to sen, Hrdá samota, Útek a návrat, Spáč s kvetinou, Klopanie na okná, Škola nostalgie. Prekladal z francúzštiny, poľštiny a ruštiny. Zomrel 5. januára 2000 v Bratislave.

1952 – zomrel anglický lekár a fyziológ sir Charles Scott Sherrington. Zaoberal sa neurofyziológiou, štúdiom reflexov a kontrakcií svalov. Spolu s E. D. Adrianom si v roku 1932 vyslúžili Nobelovu cenu za medicínu za prácu v oblasti funkcií neurónu. Narodil sa 27. novembra 1857.

1988 – V Denver, Colorado, (USA) zomrel čs. generál, politik Mikuláš Ferjenčík. Povolaním veterinárny lekár. Počas Slovenského národného povstania spolupracovník generála Jána Goliana, po vojne povereník SNR. V roku 1948 emigroval do USA. V exile bojoval proti falšovaniu faktov o povstaní. V roku 1992 ho povýšili do hodnosti armádneho generála in memoriam. Narodil sa 5. decembra 1904 v Polomke.

Ilustračné foto: Pixabay.com