4. november

458

Svetový deň behu

1945 – v Londýne bol schválený štatút UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru.

Ilustračné foto: Pixabay.com