4. október

505

1669 – zomrel holandský maliar, predstaviteľ realizmu Rembrandt van Rijn. Bol uznávaným maliarom a portrétistom. Medzi jeho vrcholné diela patrí skupinový portrét Nočná hliadka. Venoval sa aj náboženským témam. Narodil sa 15. júla 1606.

1760 – vo Svätom Kríži nad Váhom (dnes Považany) sa narodil uhorský prímas, ostrihomský arcibiskup Alexander Rudnay. Stúpenec slovenského národného hnutia, mecén Slovenského učeného tovarišstva. V Ostrihome budoval katedrálu. Zomrel 13. septembra 1831 v Ostrihome.

1933 – zomrel v Bratislave Ján Janček ml., slovenský politik a podnikateľ, spoluzakladateľ časopisu Slovenský Sokol v USA, organizátor československých légií v Rusku, signatár Pittsburskej dohody z roku 1918. Po vzniku ČSR ho minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár vymenoval za župana v Košickej župe. Neskôr sa stal poslancom Národného zhromaždenia Československej republiky (1918-1920, 1920-1925, 1929-1933) a starostom mesta Ružomberok (1927-1931). Narodil sa 2. februára 1881 v Ružomberku.

1947 – v Bratislave sa narodil hudobník, spevák a tvorca filmovej hudby Dezider Dežo Ursiny, jedna z najuznávanejších osobností slovenskej hudby. Zakladal bigbeatovú skupinu The Beatmen, jednu z prvých na Slovensku. Neskôr pôsobil v skupinách The Soulmen, The New Soulmen a v roku 1970 vytvoril skupinu Provisorium. Skladal tiež filmovú hudbu a je autorom hudby k muzikálom Neberte nám princeznú a Niekto ako ja. Albumy: Provisorium, Pevnina detstva, Nové mapy ticha, Zelená, Na ceste domov, Momentky. Zomrel 2. mája 1995 v Bratislave.

1947 – zomrel nemecký teoretický fyzik a matematik Max Planck. Zaoberal sa termodynamikou a teóriou žiarenia čierneho telesa. Objavil vyžarovací zákon (zv. Planckov), položil základy kvantovej teórie. Ako jeden z prvých prijal Einsteinovu teóriu relativity. Nositeľ Nobelovej ceny (1918) za fyziku. Narodil sa 23. apríla 1858.

Ilustračné foto: Pixabay.com