Karikatúra s puncom všeplatnosti Začíname Mesiac humory v literatúre a kresbe

993
Autor: Peter Gossányi

Začína sa apríl, mesiac ktorému dlhodobo “prischol” punc bláznivosti a či, inakšie povedané, veselosti a humoru. Ne-dávno bývalá takpovediac periodická humoristická scéna ponúkala práve onomu fenoménu dosť široký priestor. Tak pre tvorcov písaného humoru, ako aj pre kresliacich karikaturistov. No a, samozrejme, aj pre všeobsiahly humor vo všetkých podobách a pre čitateľov všetkých vekových skupín a “vtipo-vyznaní”. Postupne sa však situácia menila, špecializovaných humoristických časopisov ubúdalo… Skrátka, dnes je priestoru na takýto humor (vo všemožných farbách a odtieňoch) tak trochu ako šafránu. Hoci má svoje miesto napríklad aj v Literárnom týždenníku. Aj preto v rámci nášho sťaby veselšieho mesiaca viackrát zalistujeme v periodikách, ktoré sú rýdzo humoristické, pozrieme sa aj inde, kde je (hoci je doba vážna) veselo… Všetko naznačené predznamenávame karikatúrou, žiaľ, dlhodobo všeplatnou.

Zdroj: Peter Gossányi. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 9 – 10 (13. 3. 2019), ISSN 0862-5999, s. 20.