786

Blíži sa celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. mája 2019 v Brezovej pod Bradlom a priamo na Bradle, kde sa nad krajinou čnie legendárna Jurkovičova mohyla s telesnými pozostatkami hrdinu. V osobitnom článku prinášame podrobný program!