5. február

471

 

1626 – narodila sa v Paríži madame de Sévigné, celým menom Marie de Rabutin-Chantal, autorka listov, ktoré neskôr vyšli vo forme zbierky epištol. Ich prvé vydanie v roku 1725 obsahovalo 28 listov alebo ich výňatkov. Väčšina listov bola adresovaná dcére autorky. Písala ich 25 rokov, dva až tri listy týždenne. Listy reflektujú rôzne udalosti v parížskych salónoch a dotýkajú sa aj historických udalostí (napr. súd a uväznenie ministra Fouqueta, ktorý bol jej priateľ). Písala aj o drobných reáliách vtedajšieho života, čím podala dosť ucelený obraz doby panovania Ľudovíta XIV. Listy madame de Sévigné boli vo svojej dobe vysoko hodnotené pre ich humor a sviežosť. Zomrela 17. apríla 1696 v Grignan.

1840 – narodil sa v Dreghorne (Spojené kráľovstvo) írsky vynálezca John Boyd Dunlop. Pôvodným povolaním zverolekár, ktorý vynašiel pneumatiky plnené vzduchom. Zomrel 23. októbra 1921 v írskom Balls Bridge.

1878 – narodil sa francúzsky podnikateľ André-Gustave Citroën. V roku 1919 založil automobilku Citroën, ktorá patrí medzi najznámejšie automobilky v Európe. Zomrel 3. júla 1935.

1925 – v srbskej Kovačici sa narodila insitná maliarka slovenského pôvodu Zuzana Chalupová. Jej obrazy sa nachádzajú v mnohých múzeách, galériách, ako i v súkromných zbierkach po celom svete. Svoje diela vystavovala v Srbsku, na Slovensku, ale i v Paríži, New Yorku, vo Viedni, Zürichu, Kodani, Štokholme, Düsseldorfe, či v Ženeve. K maliarstvu prešla od vyšívania, kde si vymýšľala sama vzory. Najčastejšie kreslila výjavy z každodenného života a práce charakteristické pre život na dedine, ako je kŕmenie domácich zvierat, pranie bielizne, dojenie kráv, okopávanie kukurice. Svoje diela darovala aj na charitatívne účely UNICEFu a Červenému krížu. 1. augusta 2001 po krátkej chorobe vo veku 76 rokov zomrela v Belehrade, pochovali ju v Kovačici.

1982 – zomrel herec Viliam Záborský. Vynikajúci recitátor, patril ku generácii, ktorá formovala činohru Slovenského národného divadla (SND). Účinkoval aj vo filmoch, napr.: Prerušená pieseň, Jánošík, Smrť prichádza v daždi. Bol pedagógom na VŠMU. Narodil sa 9. októbra 1920 vo Vrábľoch.

2006 – zomrela operná speváčka Anna Hrušovská. Štúdium absolvovala na konzervatóriu vo Viedni a neskôr v Prahe a jej prvé angažmán bolo v nemeckej opere v Ústí nad Labem. Počas vojny spievala vo viedenskej Volksoper a v opere v Grazi. Od konca 30. rokov pravidelne hosťovala v SND, kde pôsobila až do roku 1963. Spev učila na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Hudobnej akadémii vo Viedni. Medzi jej najvýznamnejšie poslucháčky patrili Lucia Popp a Magdaléna Hajóssyová. Narodila sa 7. januára 1912 v Budapešti.

2016 – zomrel v Bratislave Leopold Haverl, slovenský herec a recitátor. Po absolvovaní štúdia herectva v Odbornom divadelnom kurze pri Štátnom konzervatóriu v Bratislave sa stal členom Dedinského divadla, Krajského divadla v Trnave, Divadla poézie a od roku 1967 bol členom činohry SND v Bratislave. V divadlách vytváral charakterové a dramaticky vypäté postavy. Od 60. rokov hrával vo filmoch a najmä v televízii, napr. Prípad jasnovidca Hanussena (1969), Hájnikova žena (1971), Straty a nálezy (1975), Život bez konca (1982). Za svoju umeleckú činnosť v roku 1980 získal titul zaslúžilý umelec. Narodil sa 16. februára 1936 v Bratislave.

2018 – v Bratislave zomrel Ladislav Kačáni, slovenský futbalista, tréner, pedagóg, majster Československa v roku 1959 ako hráč ČH Bratislava. V reprezentačnom mužstve odohral 20 zápasov. Po skončení aktívnej činnosti bol trénerom a pedagógom na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Ako tréner pôsobil v oddieloch Inter Bratislava a Lokomotíva Košice. V rokoch 1971 a 1972 viedol s Ladislavom Novákom A-mužstvo, Narodil sa 1. apríla 1931 v Lučenci.

Ilustračné foto: Pixabay.com