5. január

512

1910 – v Liptovskom Hrádku sa narodil právnik Štefan Luby. Univerzitný profesor, akademik ČSAV a SAV. V rokoch 1959-76 riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV. Zomrel 10. októbra 1976 v Bratislave.

1921 – narodil sa švajčiarsky dramatik a prozaik Friedrich Dürrenmatt. Autor drám s absurdnými prvkami, napr. Návšteva starej dámy, Fyzici a próz s detektívnou zápletkou, napr. Sudca a jeho kat. Zomrel 14. decembra 1990.

1932 – narodil sa taliansky prozaik Umberto Eco. Jeho najznámejším dielom je román Meno ruže, ktorý sa dočkal aj filmového spracovania. Ďalšie diela: Foucaultovo kyvadlo, Ostrov včerajšieho dňa, Baudolino, Tajomný plameň kráľovnej Loany, Pražský cintorín. Zomrel 19. februára 2016 v Miláne.

1952 – v Bratislave zomrel právnik a politik Vladimír Fajnor. Univerzitný profesor, minister pre zjednotenie zákonov, minister spravodlivosti, v rokoch 1931-39 prezident Najvyššieho súdu ČSR v Brne. Od roku 1945 zástupca ČSR pri Stálom medzinárodnom rozhodcovskom súde v Haagu. Narodil sa 23. októbra 1875 v Senici.

1970 – zomrel nemecký teoretický fyzik Max Born, jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1954). Zaoberal sa teóriou relativity a kvantovou teóriou. Narodil sa 11. decembra 1882.

2000 – v Bratislave zomrel básnik Pavol Bunčák. Pracoval ako redaktor v Pravde, Kultúrnom živote a tiež vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, bol pedagógom na Vysokej škole pedagogickej a Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Patril k nadrealistom, autor básnických zbierok Neusínaj, zažni slnko, S tebou a sám, Zomrieť zakázané, Pierkom holubice, Prostá reč, Je to pravda, je to sen, Hrdá samota, Útek a návrat, Spáč s kvetinou, Klopanie na okná, Škola nostalgie. Prekladal z francúzštiny, poľštiny a ruštiny. Narodil sa 4. marca 1915 v Skalici.

2000 – zomrel zbormajster a dirigent Štefan Klimo. Zbormajster, umelecký vedúci a riaditeľ speváckej zložky Lúčnice i Slovenského filharmonického zboru. Pôsobil i v ďalších hudobných telesách a učil na bratislavskom Konzervatóriu. Narodil sa 1. novembra 1919 vo Zvolene.

2018 – zomrel v Borinke Marián Labuda, jeden z najznámejších slovenských divadelných, filmových a televíznych hercov. Za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za rok 1995 vo filme Záhrada získal Českého leva. Bol členom SND, účinkoval v Divadle Na korze, ktorého bol spoluzakladateľom a na Novej scéne. Narodil sa 28. októbra 1944 v Hontianskych Nemcoch.

Ilustračné foto: Pixabay.com