5. marec

552

1696 – narodil sa taliansky maliar Giovanni Battista Tiepolo, predstaviteľ benátskeho baroka. Významný maliar fresiek, napr. fresky v arcibiskupskom paláci a katedrále v Udine, v palácoch a v kostoloch v Miláne a Benátkach a i. Pôsobil tiež v Madride. Zomrel 27. marca 1770.

1755 – v Predmieri sa narodil osvietenský prozaik, satirický básnik Jozef Ignác Bajza. Katolícky kňaz v Dolnom Dubovom, kde vytvoril veľkú časť svojho diela. Na konci života bol kanonikom v Bratislave. Jeho najvýznamnejšie dielo René mláďenca príhodi a skúsenosťi je prvým slovenským románom, v ktorom sa pokúsil o spisovnú literárnu slovenčinu. Napísal knihu aforizmov Slovenské dvojnásobné epigramata. Zomrel 1. decembra 1836 v Bratislave, pochovaný je v Dóme sv. Martina.

1827 – zomrel taliansky fyzik Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Autor prvých zdrojov elektrického prúdu, zakladateľ elektrodynamiky, konštruktér prvého zdroja galvanickej elektriny – Voltovho stĺpa. Je podľa neho pomenovaná jednotka elektrického napätia – volt. Narodil sa 18. februára 1745.

1849 – narodil sa v Banskej Bystrici Pavol Veselský, pedagóg a publicita, po roku 1920 pôsobil v Nadlaku, bojovník za národné práva Slovákov na Dolnej zemi, bol proti maďarizácii, poslanec rumunského snemu, spoluzakladateľ a prvý vzdelávateľ Sokola v Nadlaku, vyznamenaný Radom Rumunskej koruny. Zomrel 15. apríla 1933 v Nadlaku.

1953 – zomrel ruský skladateľ a klavirista Sergej Sergejevič Prokofiev. V rokoch 1918-33 žil v zahraničí, v USA, Francúzsku i Nemecku. Autor opier, baletov, symfónií, inštrumentálnych koncertov, klavírnych skladieb i filmovej hudby. Narodil sa 23. apríla 1891.

Ilustračné foto: Pixabay.com