5. november

524

1911 – v Nižnom Hrabovci v okrese Vranov nad Topľou sa narodil Ján Mastiliak, gréckokatolícky kňaz, redemptorista, jeden z odsúdených v politickom procese s predstaviteľmi reholí v 50. rokoch 20. storočia. Od jesene 1945 prednášal dogmatiku, filozofiu a orientalistiku v seminári v Obořišti, kde ho v r. 1950 zatkli a obvinili z protištátnej činnosti a špionáže v prospech Vatikánu. Vo vykonštruovanom procese ho ako jediného odsúdili na doživotný trest. Po amnestii prezidenta republiky v roku 1955 mu trest skrátili na 25 rokov väzenia, a napokon ho podmienečne prepustili v máji roku 1965. V roku 1968 sa zapojil do obnovy gréckokatolíckej cirkvi a stal sa predstaveným michalovskej viceprovincie redemptoristov. Venoval sa hlavne výuke tajných kandidátov na kňazstvo. Ovládal 14 jazykov, pre potreby tajného štúdia a rehoľnej i laickej formácie preložil vyše sto titulov zahraničnej literatúry do slovenčiny. Zomrel v Prešove 18. septembra 1989.

1975 – v Bratislave zomrel básnik Ján Kostra. Patril k najvýznamnejším slovenským lyrikom. Študoval v Prahe, kde bol členom slovenského vysokoškolského spolku Detvan a literárnej skupiny R-10. Šéfredaktor Kultúrneho života a redaktor v Slovenských pohľadoch, od roku 1956 sa venoval najmä literárnej tvorbe. Najznámejšie zbierky: Ave Eva, Presila smútku, Každý deň, Len raz, Prvé a posledné. Prekladal z francúzštiny a češtiny. Narodil sa 4. decembra 1910 v Turčianskej Štiavničke.

1977 – v Žiline zomrel Mikuláš Mlynarčík, slovenský horolezec, lyžiar, turista, zakladateľ a prvý predseda Spolku tatranských horolezcov JAMES. Za výrazný úspech slovenského horolezectva sa považuje jeho prvovýstup na Lomnický štít v r. 1921, keď vystúpil na vrchol juhozápadným hrebeňom s Jurajom Koromzayom a Karolom Piovarcsym zo Spišskej Novej Vsi. Uskutočnil vyše 2000 turistických a horolezeckých túr. Keď sa usadil v Žiline, pomáhal pri zakladaní horskej služby v Malej Fatre. Bol aktívnym dopisovateľom časopisu Krásy Slovenska. Za zásluhy bol ocenený Zlatým odznakom JAMES, medailou Za zásluhy o rozvoj ČSZTV I. stupňa a Čestným odznakom HS Malá Fatra. Narodil sa 6. decembra 1894 v Tatranskej Kotline.

1985 – zomrel spevák Karol Duchoň. Debutoval v roku 1969 v programe Malá televízna hitparáda s piesňou Uber pary. Spolupracoval s orchestrami Braňa Hronca a Juraja Velčovského. Za duet Chvála humoru získal v roku 1973 s Evou Kostolányiovou striebornú Bratislavskú lýru, o rok neskôr vyhral zlatú za interpretáciu piesne Zem pamätá. Prezývali ho „slovenský Tom Jones“, k jeho najväčším hitom patria piesne Čardáš dvoch sŕdc, Dievča z Budmeríc, V slovenských dolinách, Vzdialená, Elena, Smútok krásnych dievčat, Šiel, šiel, Primášovo srdce. Narodil sa v roku 1950.

1995 – v Bratislave zomrela herečka Mária Prechovská. Študovala na Reinhardtovom divadelnom seminári vo Viedni. Hrala v Akademickom divadle v Trnave a od roku 1945 bola členkou Činohry SND v Bratislave. Najvýraznejšie sa prejavila ako Doňa Inéz v hre Don Gil autora Tirsa de Molina, Rozalinda v Shakespearovej komédii Ako sa vám páči alebo ako Martha v hre Edwarda Albeeho Kto sa bojí Virginie Woolfovej. Rozáliu vo Zvonovom Tanci nad plačom hrala aj v Divadle národov v Paríži. Hrala v televízii i vo filmoch: Biela tma, Posledná bosorka, Koncert pre pozostalých, Biela stužka v tvojich vlasoch. Uplatnila sa tiež v rozhlase. Narodila sa 21. januára 1921 v Trnave.

Ilustračné foto: Pixabay.com