5. október

718

Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO)

1938 – došlo k ozbrojenému vojenskému prepadu územia okresu Jesenské (vtedy okres Feledince) maďarskými pohraničnými silami s cieľom obsadiť železničnú trať Jesenské – Kráľ a Rimavskú Sobotu. Výsledkom incidentu bola porážka maďarských ozbrojených skupín. Časť ozbrojencov zajali československé jednotky, zvyšok sa stiahol späť za štátnu hranicu. Veliteľ maďarských jednotiek 4. októbra 1938 dostal z veliteľstva hraničnej oblasti VII v Miškovci rozkaz na pohotovosť celej svojej jednotky. Iniciatívne si však tento rozkaz interpretoval ako povel na prekročenie štátnej hranice a útok na územie ČSR. Podobne situáciu interpretovalo aj maďarské veľvyslanectvo v Prahe, ktoré vyhlásilo, že veliteľ jednotiek konal na vlastnú päsť a že bude okamžite odvolaný a stíhaný. Podľa neskorších výpovedí zajatých maďarských vojakov bola celá akcia dopredu pripravovaná. Na vpáde na československé územie sa zúčastnilo desať dôstojníkov a 446 vojakov, vrátane 34 príslušníkov žandárstva a siedmich colníkov. Na maďarskej strane bolo deväť mŕtvych, viacero zranených a zajatých. Na československej strane nepadol ani jeden vojak, bolo však niekoľko zranených. Československé úrady zatkli 25 obyvateľov okresu, ktorí sa počas prepadu pridali na stranu agresora.

Ilustračné foto: Pixabay.com