Oravské leto bude opäť folklórne

912

Ľudové jarmoky, tvorivé dielne, výstavy, súťaže, ochutnávky tradičných jedál, najmä však tanečné a hudobné programy viac ako troch tisícok účinkujúcich zo Slovenska i zahraničných hostí. I tak by sa dala charakterizovať tohtoročná pestrá ponuka Oravského folklórneho leta. Veď leto je na Orave naozaj bohaté na folklórne festivaly a podujatia, v ktorých sa uplatňuje tradičná ľudová kultúra. Osem z nich združilo v spoločnom mediálnom a prezentačnom projekte Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Oravské folklórne leto je tak pozvánkou na festivaly a obecné slávnosti, ktoré sa uskutočnia v júni, júli a v auguste v Dlhej nad Oravou, Veličnej, Podbieli, Malatinej, Zázrivej, Sihelnom, Zuberci, Oravskom Bielom Potoku a v Párnici. Viac PhDr. Miroslav Žabenský, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska: „Cieľom takejto prezentácie je komplexne propagovať a záujemcom ponúknuť najvýznamnejšie aktivity, ktoré sa v letných mesiacoch pripravujú na Orave a ich programy sú orientované na tradičnú ľudovú kultúru. Chceme zvýšiť atraktívnosť a návštevnosť tých podujatí, ktorých dramaturgia a program je zaujímavý a osloví domácich divákov a návštevníkov z iných častí Slovenska a zo zahraničia. O vzájomnej participácii miestnych usporiadateľov svedčí i skutočnosť, že mediálny projekt je financovaný zo združených zdrojov. Stretol sa s pozitívnym ohlasom nielen medzi verejnosťou, ale aj v odbornej kultúrnej obci už v uplynulom období. Vychádzajúc z týchto skúseností bude informačný  materiál Oravského folklórneho leta distribuovaný počas leta nielen na najvýznamnejších folklórnych festivaloch na Slovensku, ale bude záujemcom k dispozícii v informačných kanceláriách, múzeách a skanzenoch, centrách turistického ruchu, v kultúrnych inštitúciách na Slovensku a s pomocou zahraničných partnerov aj v Poľsku a Českej republike. Súčasťou bude aj propagácia prostredníctvom mediálnych partnerov, billboardov, plagátov, informačných letákov či sociálnych sietí.“

 

Oravské folklórne leto sa začne v Dlhej nad Oravou. Prvou programovou ponukou tak budú 22. a 23. júna Obecné slávnosti pod Ostrým vrchom. Program ich trinásteho ročníka ponúkne pestrú všehochuť folklórnych programov, športových zápasov, koncertov a chýbať nebude ani tradičná gastronómia. Na tradíciu výročných jarmokov v jednej z najstarších oravských obcí nadviažu v soboru 6.  júla 22. Folklórne slávnosti dolnej Oravy a 28. Tradičný veličniansky jarmok na Rínku vo Veličnej. V nedeľu 7. júla sa folklórne dianie presunie do Podbiela, kde Obecný úrad pripravil 28. Podbielanské folklórne slávnosti.

Vyvrcholením folklórneho diania na dolnej Orave je tradične medzinárodný festival valaskej kultúry – Bačovské dni v Malatinej. Devätnásty ročník festivalu sa uskutoční 13. a 14. júla a vo svojom  programe ponúka výstavy, prezentáciu ľudových tvorcov, tradičnej stravy, výstavy drevorezieb a tradičných kobercov, súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka, súťaž v práskaní bičom i o najkrajšie jahňa, remeselný jarmok, prezentáciu podôb spracovania textilu a vystúpenia folklórnych skupín a súborov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Valaská kultúra a syrárske výrobky budú dominovať aj v programe 14. Zázrivských dní.  Rázovitá oravská obec ich pripravila na 20. a 21. júla. Beskydskí, zatatranskí a spišskí Gorali  sa stretnú v nedeľu 21. júla v amfiteátri v Sihelnom na 27. Folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. Program festivalu ponúka okrem oravských aj folklórne súbory z ďalších regiónov Slovenska a hostí z Poľska. Najvýznamnejším festivalom z ponuky Oravského folklórneho leta budú 44. Podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný folklórny festival s množstvom sprievodných aktivít sa uskutoční v Zuberci a Oravskom Bielom Potoku od 2. do 4. augusta. V programoch sa predstaví viac ako 1100 účinkujúcich zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Bieloruska, Izraela, Srbska a Anglicka. Súčasťou budú i zaujímavé výstavy v Múzeu oravskej dediny. Poslednou z festivalovej ponuky bude 13. Párnické švábkobranie 24. augusta v Párnici. V programe obecných slávností budú dominovať zemiaky. K druhému oravskému chlebu bude zameraná výstava, prezentácia tradičných pokrmov, množstvo súťaží, jarmok i sprievodný folklórny program. Folklórnymi aktivitami však bude žiť i Múzeum oravskej dediny v Zuberci, ktoré okrem celodennej prehliadky ponúkne aj tematické programy.