6. apríl

551

885 – zomrel byzantský misionár, moravskopanónsky arcibiskup Metod. V roku 863 prišli spolu s bratom Konštantínom na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo v slovanskom jazyku. Pred príchodom zostavil Konštantín slovanské písmo – hlaholiku a preložil niektoré liturgické texty. Narodil sa pravdepodobne v roku 815 v Solúne v Grécku.

1483 – narodil sa taliansky maliar a architekt Raffael, celým menom Raffaello Sanzio de Urbino. Predstaviteľ vrcholnej renesancie. Pracoval v Urbine, Siene, Florencii a Ríme. Najvýznamnejšie diela: Sixtínska Madona, Aténska škola, Pápež Július II. Ako architekt sa okrem pápežských zákaziek – Bazilika sv. Petra v Ríme, podieľal aj na výstavbe víl, palácov a chrámov. Zomrel v Ríme v deň svojich 37. narodenín v roku 1520.

1490 – vo Viedni zomrel uhorský kráľ (od roku 1458) Matej Korvín z rodu Huňadyovcov. Zaslúžil sa o hospodársky rozvoj krajiny i banských miest. Počas jeho vládnutia v roku 1465 založili prvú vysokú školu na území Slovenska – Academiu Istropolitanu a v roku 1480 vysokú školu v Pešti. Narodil sa 23. februára 1443.

1528 – zomrel nemecký renesančný maliar a grafik Albrecht Dürer, ktorý nemeckú gotickú tradíciu spojil s talianskou renesanciou. Tiež autor kníh o perspektíve, o proporciách ľudského tela. Narodil sa 21. mája 1471.

1824 – v Novom Meste nad Váhom sa narodila jedna z prvých slovenských herečiek, ochotníčka Anna Jurkovičová – Hurbanová. Hrávala v divadle v Sobotišti. Dcéra S. Jurkoviča, manželka J. M. Hurbana, matka S. H. Vajanského. Zomrela 2. februára 1905 v Martine.

1863 – narodil sa v obci Liptovské Sliače Jozef Hanula, slovenský maliar, pedagóg, zameral sa najmä na sakrálnu tvorbu, knižný ilustrátor v literatúre pre deti a mládež, autor podobizní významných osobností slovenského kultúrneho a národného života. Autor knihy Spomienky slovenského maliara, maľoval interiéry katolíckych kostolov v Banskej Bystrici Banskej Bystrici – Sásovej, Banskej Bystrici – Radvani a iné. Roku 1919 spoluzakladateľ Spolku slovenských umelcov v Martine. Zomrel 22. augusta 1944 v Spišskej Novej Vsi.

1891 – narodil sa v obci Smržice (okr. Prostějov) Vojtěch Ondrouch – slovenský vysokoškolský pedagóg, numizmatik a historik, ktorý sa venoval dejinám staroveku a dejinám osídlenia územia Slovenska v dobe rímskej. Nálezy starovekých mincí publikoval v práci Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku. Súborne publikoval aj nálezy luxusných predmetov zo zachránených hrobových celkov na Záhorí a v Strážach pri Piešťanoch v práci Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku. Zomrel 15. júna 1963 v Bratislave.

1928 – narodil sa americký biochemik James Dewey Watson. Spolu s Francisom Crickom a Mauricom Wilkinsom získal v roku 1962 Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za objav molekulárnej štruktúry nukleových kyselín a ich význam pri prenose genetických informácií.

1958 – zomrel český básnik, dramatik Vítězslav Nezval. Priekopník poetizmu: Pantomima, Básně noci a surrealizmu: Žena v množném čísle, Praha s prsty deště, Absolutní hrobař. Po roku 1948 sa priklonil k oficiálnej poézii: Stalin, Zpěv míru. Autor básnických dramatických adaptácií Schovávaná na schodech, Milenci z kiosku, Manon Lescaut, drám: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Dobovú atmosféru zachytil v pamätiach Z mého života. Narodil sa 26. mája 1900.

1969 – zomrel francúzsky prozaik Gabriel Chevallier, klasik francúzskeho humoru. Svetovú slávu mu priniesla satirická kronika vinárskeho malomesta Zvonodrozdovo. Narodil sa 3. mája 1895.

1971 – zomrel ruský skladateľ Igor Fjodorovič Stravinskij. Žil v zahraničí, mal francúzske i americké občianstvo. Z diela: balety – Vták Ohnivák, Petruška, Svätenie jari, opery – Slávik, Mavra, opera-oratórium Oidipus rex, Žalmová symfónia a i. Narodil sa 17. júna 1882.

1974 – v Martine zomrel sochár Fraňo Štefunko. Pedagóg na VŠVU v Bratislave. Autor portrétov, plakiet, medailí i monumentálnych pomníkov. Vytvoril napr. Pomník P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Pomník Jána Kollára v Mošovciach. Narodil sa 4. augusta 1903 vo Vlčkovciach.

1992 – zomrel americký vedec a spisovateľ ruského pôvodu Isaac Asimov. Významný predstaviteľ vedecko-fantastickej literatúry. Profesor biochémie na Bostonskej univerzite. Napísal viac než sto diel, napríklad Ja robot, Nadácia, Oceľové jaskyne, Nahé slnko. Narodil sa 2. januára 1920.

2013 – zomrel Ferdinand Takáč, katolícky kňaz chorvátskeho pôvodu, rehoľník – jezuita, politický väzeň, spisovateľ a prekladateľ. V júli 1948 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, kde prežil tzv. barbarskú noc z 13. na 14. apríla 1950. Po absolvovaní štúdia ho v Bratislave biskup Ján Chryzostom Korec tajne vysvätil za kňaza. Po zatknutí ŠtB ho súd odsúdil na osem rokov väzenia, z ktorých si odsedel päť. Neskôr pôsobil 18 rokov ako duchovný u rehoľných sestier satmárok (Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta) v Slatinke pri Lučenci. Narodil sa 27. júna 1920.

Ilustračné foro: Pixabay.com