6. január

551

1822 – narodil sa nemecký archeológ Heinrich Schliemann. Jeho sen z detstva – objaviť Tróju, sa mu splnil v roku 1870. V roku 1876 objavil v Mykénach päť kráľovských šachtových hrobov so vzácnym zlatým inventárom. Zomrel 26. decembra 1890.

1855 – v Krupine sa narodila prozaička a publicistka Elena Maróthy-Šoltésová. Predstaviteľka realizmu a osobnosť ženského hnutia, dlhoročná predsedníčka Živeny. Jej tvorbu ovplyvnila smrť jej detí, malej dcérky a dospelého syna. Začínala črtami v Slovenských pohľadoch – Na dedine a Prípravy na svadbu, neskôr napísala črtu Umierajúce dieťa, novelu V čiernickej škole a román Proti prúdu. Vrcholným dielom je kniha Moje deti. Dcéra básnika Daniela Maróthyho. Zomrela 11. februára 1939 v Martine.

1882 – narodil sa český ľavicový prozaik Ivan Olbracht. Bol novinárom v Dělnických listoch a v Práve lidu, neskôr pôsobil v Podkarpatskej Rusi. Svoju prvotinu nazval O zlých samotářích. Ďalej napísal diela Žalář nejtemnější, Podivné přátelství herce Jesenia. Autor reportáží zo Sovietskeho zväzu, agitačného románu Anna proletářka a próz čerpajúcich z pobytu v Podkarpatskej Rusi Nikola Šuhaj loupežník, Golet v údolí. Zomrel 30. decembra 1952.

1884 – v Brne zomrel rakúsky prírodovedec, zakladateľ genetiky Johann Gregor Mendel. Mních augustiánskeho kláštora v Brne. Objaviteľ dedičného prenosu znakov z rodičov na potomstvo. Výsledky pokusov s krížením hrachu, ktoré publikoval v diele Pokusy s krížením rastlín, sa označujú ako Mendelove zákony o dedičnosti. Narodil sa 20. júla 1822 v Hynčiciach v Sliezsku.

1923 – v Českej Třebovej sa narodil Jozef Poštulka, statik a projektant. V roku 1950 patril k prvým absolventom Stavebnej fakulty SVŠT (dnes STU) v Bratislave, kde vyprojektoval vyše sto lanových striech. K najznámejším dielam patrí Športová hala v Bratislave na Pasienkoch. Niekoľko stavieb vyprojektoval aj pre exotické krajiny ako Čína, Afganistan či Južná Kórea. Svoju pečať dal aj olympijskému štadiónu v Mníchove. Bol autorom siedmich vynálezov. Zomrel 5. marca 2009 v Bratislave.

1938 – narodil sa hokejista Jozef Golonka. S hokejom začínal v bratislavskom Slovane. Ako reprezentant Československa získal strieborné medaily na ZOH 1968 a MS 1965, 1966 a 1968 a bronzové medaily na ZOH 1964 a MS 1959, 1964 a 1969. Pôsobil ako tréner, v sezóne 1996/97 bol trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie.

1981 – zomrel anglický prozaik Archibald Joseph Cronin. Bol lekárom vojnového námorníctva, neskôr v banskej oblasti vo Walese a v Londýne. Po 2. svetovej vojne žil v USA. Diela: Klobučníkov hrad, Tri lásky, Labutí kaštieľ, A hviezdy mlčia, Citadela a i. Narodil sa 19. júla 1896.

1992 – zomrela autorka literatúry pre deti a mládež Elena Čepčeková. Pôvodne učiteľka, neskôr redaktorka vo vydavateľstve Práca a v detských časopisoch. Po roku 1968 sa venovala literárnej tvorbe, napísala knihy Meduška, Dve mačiatka, Dievča z majera, Marcela, neplač!, Serenáda pre Martinu, Monika a iné. Tiež autorka rozhlasových a televíznych hier. Narodila sa 26. januára 1922.

1993 – v Paríži zomrel ruský tanečník a choreograf Rudolf Ňurejev, jeden z najvýznamnejších tanečných umelcov Ruska. Člen baletu Kirovovho divadla v Leningrade, Veľkého divadla v Moskve, od roku 1961 žil v emigrácii. V Londýne vynikol ako sólista Royal Ballet, neskôr bol šéfom baletu Opery v Paríži. Narodil sa 17. marca 1938.

2000 – zomrel maliar Ladislav Čemický. Študoval v Budapešti. Na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia aktívny stúpenec socialistického realizmu. Maľoval obrazy so sociálnou a folklórnou tematikou a portréty predstaviteľov slovenskej kultúry, neskôr v jeho tvorbe dominuje krajinomaľba. Pedagóg na VŠVU v Bratislave. Narodil sa 24. marca 1909.

2001 – zomrel dirigent Róbert Stankovský. Absolvent bratislavského konzervatória a VŠMU, považovaný za mimoriadne talentovaného predstaviteľa mladej dirigentskej generácie. Začínal v Komornej opere v Bratislave a v Štátnej filharmónii Košice. Neskôr pôsobil v Symfonickom orchestri hl. m. Prahy FOK, v Komornej filharmónii v Pardubiciach, spolupracoval s Českou filharmóniou, rozhlasovým orchestrom v Kolíne nad Rýnom a ďalšími hudobnými telesami na celom svete. Od januára 2001 bol šéfdirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Narodil sa 5. augusta 1964.

2010 – zomrel český novinár a muzikológ Ivan Medek, bývalý kancelár prezidenta Václava Havla. Pracoval v Českej filharmónii, po roku 1969 mal zakázanú verejnú činnosť a po januári 1977, po podpise Charty 77, vykonával len robotnícke práce. V roku 1978 emigroval do Rakúska, bol dopisovateľom Hlasu Ameriky a spolupracoval so Slobodnou Európou a ďalšími rozhlasovými stanicami. Po revolúcii v roku 1989 sa stal poradcom ministra kultúry a v rokoch 1993-98 pracoval ako kancelár prezidenta Václava Havla. Narodil sa 13. júla 1925.

Ilustračné foto: Pixabay.com