6. október

468

1887 – narodil sa francúzsky architekt a urbanista Le Corbusier, vl. m. Charles Édouard Jeanneret-Gris. Vytvoril zásady avantgardnej medzivojnovej architektúry, prijaté ako Päť bodov modernej architektúry. Patril k prvým architektom, ktorí sa venovali aj urbanizmu. Venoval sa aj maľbe, modelovaniu a teórii umenia. Zomrel 27. augusta 1965.

1914 – narodil sa v Krásnej Hôrke v dnešnej časti Tvrdošína Ľudovít Kukorelli, dôstojník letectva, organizátor a veliteľ partizánskych jednotiek na východnom Slovensku počas druhej svetovej vojny. Absolvoval leteckú školu v Prostějove a slúžil v Hradci Králové. Od roku 1939 sa začal zapájať do konšpiračnej činnosti protifašistického odboja a bol niekoľkokrát zatknutý. Počas SNP pôsobil v partizánskom oddiele Čapajev. 24. novembra 1944 pri obci Habura pri útoku na Nemcov zahynul aj Ľudovít Kukorelli. Jeho telo našli iba 150 metrov od sovietskych zákopov. Neskôr v Habure, kde bol pochovaný, jeho telo exhumovali a v Košiciach vykonali súdnu pitvu, pri ktorej zistili, že ho usmrtila guľka kalibru 6,35 mm. Zbrane takéhoto kalibru neboli bežnou súčasťou výzbroje frontových jednotiek ani jednej zo strán. Presné okolnosti jeho smrti neboli dodnes objasnené. Pochovali ho na vojenskom cintoríne v Košiciach.

1964 – zomrel Augustín Mydlo, slovenský pedagóg a včelár. Pôsobil ako učiteľ v Krivej na Orave, Selciach a Motyčkách. Bol organizátorom kultúrno-spoločenského a športového života. V roku 1918 – 1932 pôsobil ako učiteľ v Banskej Bystrici-Radvani. Založil a viedol spevokol a ochotnícke divadlo v Banskej Bystrici, bol spoluzakladateľom Matičky, predchodkyne Matice slovenskej a zakladateľom a prvým predsedom Spolku včelárov Slovenska. Narodil sa 18. februára 1882.

1979 – na Štrbskom Plese zomrela hvezdárka Ľudmila Pajdušáková, dlhoročná riaditeľka Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. V rokoch 1946-53 objavila päť nových komét. Narodila sa 29. júna 1916 v Radošovciach.

1995 – v bratislavskej Devínskej Novej Vsi zomrel prozaik, básnik, dramatik Rudolf Sloboda. Pracoval vo vydavateľstve Smena, v Slovenskej filmovej tvorbe, vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie a od roku 1988 bol v slobodnom povolaní. V jeho prozaickej tvorbe sa odzrkadlili najmä jeho vlastné zážitky. Napísal knihy Narcis, Britva, Uhorský rok, Šedé ruže, Hlboký mier, Hudba, Rozum, Stratený raj, Uršuľa, Rubato, Krv, Jeseň a i. Prerozprával Homérov epos Ilias a napísal aj zbierku básní Večerná otázka vtákovi. Podľa románu Vernosť bol nakrútený film režiséra Vladimíra Kavčiaka Karline manželstvá. Pre divadlo Astorka Korzo´90 napísal divadelné hry Armagedon na Grbe a Macocha. Posmrtne vyšli poviedky Herečky, knihu Pamäti nedokončil. Narodil sa 16. apríla 1938 v Devínskej Novej Vsi.

1999 – vo Vancouveri (Kanada) zomrel maliar, grafik a ilustrátor Ladislav Guderna. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT u prof. Jána Mudrocha a v roku 1944 absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Belehrade. Patril k najpriebojnejším maliarom svojej generácie, najviac sa priblížil k súdobému nadrealizmu. Po vojne zakladateľ Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta a člen českého výtvarného spolku Mánes. V r. 1968 emigroval do Kanady, kde bol aktívnym členom surrealistickej skupiny Melmoth. Vydával surrealistickú revue Scarabeus. Narodil sa 1. júna 1921 v Nitre.

Ilustračné foto: Pixabay.com