7. apríl

569

1506 – narodil sa jezuitský misionár sv. František Xaverský. Pripojil sa k zakladateľovi jezuitského rádu Ignácovi z Loyoly a bol vysvätený za kňaza. Kresťanstvo šíril v Indii a Japonsku. V roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna zámorských misií. Zomrel 3. decembra 1552.

1614 – zomrel španielsky maliar gréckeho pôvodu El Greco, vl. m. Domenico Theotocopuli. Jeden z najväčších španielskych umelcov, predstaviteľ manierizmu. Tvoril na Kréte, v Benátkach, Parme i Ríme. Od roku 1577 žil v španielskom Tolede, kde sa stal slávnym maliarom. Narodil sa v roku 1541.

1738 – zomrel v Banskej Bystrici-Radvani Ján Radvanský, krajinský hodnostár a statkár. Roku 1685 vstúpil do povstaleckej armády proti Habsburgovcom. Po potlačení Tökölyho povstania ho spolu s otcom v Banskej Bystrici-Radvani zaistil a postavil pred mimoriadny súd generál Caraffa v Prešove, po otcovej poprave ho prepustili. Roku 1703 sa stal blízkym spolupracovníkom vodcu stavovského povstania Františka II. Rákoczyho. Po uzavretí Satmárskeho mieru a amnestii sa vrátil domov. Bol vyslancom Zvolenskej stolice na uhorských snemoch, na ktorých obhajoval záujmy protestantskej šľachty. Autor životopisných denníkov, v ktorých opísal zážitky z prešovského väzenia, otcovej popravy a prešovských jatiek (vyšli v roku 1870 v Magyar Polgár Náptára). Narodil sa 2. decembra 1666 v Batizovciach.

1925 – v Banskej Bystrici sa narodil rozhlasový dramaturg a herec Emil Fillo. Autor rozhlasových hier pre mládež, interpret detských a chlapčenských postáv. Zomrel 1. septembra 1992 v Bratislave.

1930 – v Novom Bohumíne sa narodil český filozof a politológ, disident Milan Šimečka. Pôsobil na Slovensku, bol pedagógom FF UK a VŠMU v Bratislave. Signatár Charty 77, obvinený z podvratnej činnosti a väznený. Dielo: Sociálne utópie a utopisti, Kríza utopizmu, Obnovenie poriadku, Kruhová obrana, Koniec nehybnosti. Zomrel 24. septembra 1990 v Prahe.

1964 – narodila sa spisovateľka Táňa Keleová-Vasilková. Pôvodne redaktorka, v súčasnosti sa venuje tvorbe románov pre ženy. Napísala napr. knihy: Manželky, Túžby, Cukor a soľ, Rozbité šťastie.

1986 – zomrel v Pittsburghu Rudolf Dilong, slovenský básnik katolíckej moderny, katolícky kňaz, člen františkánskeho rádu. Dilong sa svojou tvorbou radí medzi najvýznamnejších a najplodnejších autorov katolíckej moderny. Venoval sa písaniu poézie i dráme. Svoje diela umiestňoval do vidieckeho prostredia, venoval sa témam detstva a často opisoval svoju rodnú Oravu. Napísal viac než 100 diel, pričom mnohé z nich zhoreli počas požiaru kláštora v Argentíne. Narodil sa 1. augusta 1905 v Trstenej.

Ilustračné foro: Pixabay.com