7. december

506

1598 – narodil sa taliansky architekt a sochár Lorenzo Bernini. Predstaviteľ talianskeho baroka, tvorca jeho princípov. Autor stĺpovej kolonády pred chrámom sv. Petra v Ríme, baldachýnového cibória v jeho interiéri a mnohých palácov v Ríme. Tvoril sochy, busty, náhrobky, oltáre, fontány, ktoré spájal s architektúrou. Zomrel 28. novembra 1680 v Ríme.

1813 – v obci Selce pri Banskej Bystrici sa narodil kňaz a národný buditeľ Ondrej Caban. Aktívne podporoval pospolitý ľud (založenie nedeľnej školy, podpora spolku striezlivosti) a spolupracoval s významnými osobnosťami, medzi ktoré patrili Ľudovít Štúr, Juraj Holček, Martin Hattala. Svoje básne, rozprávky, dialógy a poučenia uverejňoval v časopise Cyril a Metod. Všetky dôležité udalosti, ktoré sa odohrali v Komjaticiach, kde pôsobil na fare, opísal v diele Pamätihodnosti fary v Komjaticiach za Ondreja Cabana od roku 1844. Ondrej Caban podporoval snahy o založenie Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha, ale nedožil sa ich otvorenia, zomrel 2. mája 1860.

1869 – v Kostolnom sa narodil Matej Metod Bella, evanjelický farár, právnik a politik. Ako farár pôsobil v Liptovskom Trnovci, kde v roku 1905 založil Čitateľský spolok. Vo volebnom období 1906–1910 bol jedným z troch slovenských poslancov v Uhorskom sneme (za Slovenskú národnú stranu). Od roku 1918 bol členom výkonného výboru SNR, signatárom Martinskej deklarácie, podpredsedom Revolučného národného zhromaždenia, predsedom Slovenského klubu a referent pre zásobovanie obyvateľstva na ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska. V rokoch 1919–1928 bol bratislavským županom. Od roku 1930 bol ako funkcionár agrárnej strany zástupcom Slovenska v bankovej rade Národnej banky československej. Zomrel 26. novembra 1946 v Čereňanoch.

1870 – v Majcichove zomrel katolícky kňaz a dramatik Ján Palárik, pseud. Beskydov. Autor veselohier zo súdobého života Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, historickej hry Dimitrij Samozvanec a teoretickej práce Dôležitosť dramatickej národnej literatúry. Bol farárom v Majcichove, redaktorom časopisu Cyrill a Method, organizátorom spoločenského života. Narodil sa 27. apríla 1822 v Rakovej.

1899 – v Krásne nad Kysucou sa narodil sochár Vojtech Ihriský. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a v tvorbe sa zameral na vidiecke motívy, historickú i biblickú tematiku. Portrétoval predstaviteľov slovenského národného života, jeho najznámejšou sochou je pomník P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Zomrel 11. júna 1988 v Bratislave.

1905 – v Holandsku sa narodil Gerard Peter Kuiper, holandsko-americký astronóm. V roku 1933 prišiel do USA a v roku 1937 sa stal americkým občanom. Kuiper objavil dva mesiace planét slnečnej sústavy, a to Mirandu, mesiac Urána, a Nereidu, mesiac Neptúna. Predpokladal existenciu pásu kozmického materiálu za obežnou dráhou planéty Neptún, ktorý sa teraz nazýva Kuiperov pás, jeho existencia bola potvrdená. V 60. rokoch 20. storočia pomohol nájsť miesta pre pristátie lodí na Mesiaci pre program Apollo. Planétka 1776 Kuiper, kráter Kuiper na Mesiaci a krátery na Marse a Merkúre sú pomenované po ňom. Zomrel v Mexiku 23. decembra 1973.

1921 – v Škótsku sa narodila Valerie Hunter Gordonová, vynálezkyňa jednorazových plienok. Svojím patentom v roku 1948 zjednodušila prácu mamičkám malých detí. Zomrela 16. októbra 2016.

1946 – v Prahe zomrel český lekár Stanislav Kostlivý. V Bratislave založil slovenskú chirurgickú školu a v roku 1919 spoluzakladal Univerzitu Komenského (UK), ktorej bol prorektorom i rektorom. Profesor a prednosta Chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UK, od roku 1941 pôsobil na chirurgickej klinike v Prahe. Narodil sa 30. októbra 1877 vo Viedni.

Ilustračné foto: Pixabay.com