7. január

576

1790 – zomrel v Sedmohradsku slovenský historik a vysokoškolský pedagóg Karol Wagner, učiteľ na kapitulnej škole, kazateľ v Pezinku a Banskej Bystrici absolvoval tretiu probáciu, riaditeľ krajinského archívu v Bratislave, kustód univerzitnej knižnice. Patril k zakladateľom uhorskej diplomatiky, genealógie a heraldiky, historikom výskumu starších dejín Uhorska. Vydal historické pramene k svetským a cirkevným dejinám Spiša a Šariša, prácu o genealógii uhorských šľachtických rodov. Prekladal z francúzštiny. Bol zberateľom historických kníh so vzťahom k Uhorsku. Katalóg jeho knižnice je uložený v Széchéniho knižnici v Budapešti. Narodil sa 3. apríla 1732 v Zborove v okrese Bardejov.

1902 – narodil sa architekt Michal Maximilián Scheer. Absolvoval Vysokú školu technickú v Brne a pôsobil v Žiline. Navrhol tu obytnú štvrť družstva Svoj dom, Finančný palác a viaceré viacfunkčné budovy. Založil žilinský Stavoprojekt. V roku 1953 odišiel do Nitry, kde sa stal v 60-tych rokoch autorom medzinárodne uznávaného sídliska Chrenová. K jeho ďalším dielam patria napríklad hotel Palace v Ľubochni, ústav Školských bratov v Banskej Bystrici, budova Slovenských papierní v Ružomberku, hotel v Dunajskej Strede. Zomrel 9. februára 2000.

1912 – v Budapešti sa narodila operná speváčka Anna Hrušovská. Štúdium absolvovala na Novom viedenskom konzervatóriu a neskôr v Prahe a jej prvé angažmán bolo v nemeckej opere v Ústí nad Labem. Počas vojny spievala vo viedenskej Volksoper a v opere v Grazi. Od konca 30. rokov pravidelne hosťovala v SND, kde pôsobila až do roku 1963. Spev učila na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Hudobnej akadémii vo Viedni. Medzi jej najvýznamnejšie poslucháčky patrili Lucia Popp a Magdaléna Hajóssyová. Zomrela 4. februára 2006.

1919 – v Bratislave sa narodil hudobný teoretik Ján Albrecht. Bol violistom a zakladateľom súboru Musica aeterna. Editor starej slovenskej hudby a autor viacerých teoretických prác o hudbe a umení. Zomrel 20. novembra 1996 v Bratislave.

1922 – narodila sa spisovateľka pre deti a mládež Helena Križanová-Brindzová. Redaktorka časopisu Zornička, dramaturgička detského vysielania v rozhlase. Autorka kníh Modlitba za šťastie, Kocúr lekárom a iné rozprávky, Poštárik, Poštárik sa vráti, Dušan, Šťastnú cestu, Dušan!. Preložila Puškinovho Koníčka hrbáčika a Bohatierske rozprávky. Zomrela 1. augusta 1990.

1922 – narodila sa v Lučenci Viera Kantorová, rodená Navarová, slovenská paleontologička, vedecká pracovníčka a popredná geologička. Patrí medzi zakladateľov slovenskej mikropaleontológie. Založila, budovala a viedla mikropaleontologické laboratórium na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, prvé pracovisko tohto druhu na Slovensku. Zomrela 29. marca 1995 v Bratislave.

1924 – v Martine sa narodila speváčka, dramaturgička a libretistka Jela Krčméry-Vrteľová. Od roku 1946 spievala v SND, neskôr tiež v Taliansku a po návrate začiatkom 50. rokov do Československa sa spevácky odmlčala. Do Opery SND sa vrátila v roku 1953 ako lektorka, neskôr bola dramaturgičkou. Preložila vyše 70 operných libriet z taliančiny, nemčiny a francúzštiny a pre Slovenskú filharmóniu texty vokálno-symfonických diel. Jedna z prvých libretistiek pôvodných opier – Andrašovanovho Figliara Geľa, napísala libreto k Suchoňovmu Svätoplukovi. Od roku 1986 dramaturgička Komornej opery. Napísala knihu Nokturná a pastorále a memoáre Preletím ponad život. Bola dcérou spisovateľa Štefana Krčméryho.

1943 – zomrel americký fyzik srbského pôvodu Nikola Tesla. Skonštruoval elektrické stroje a prístroje, napríklad transformátor. Objavil rotačné magnetické pole a urobil základné objavy v bezdrôtovej telegrafii. Narodil sa v roku 1856.

1957 – zomrel slovinský architekt Josip Plečnik, predstaviteľ viedenskej moderny. V 20. a 30. rokoch 20. storočia bol architektom na Pražskom hrade. Ďalšie diela: kostol sv. Ducha vo Viedni, kostol Najsvätejšieho Srdca Pána v Prahe, budovy a mosty v Ľubľane. Narodil sa 23. januára 1872 v Ľubľane.

1962 – vo Zvolene zomrela herečka Mária Bancíková, dlhoročná členka Činohry Slovenského národného divadla. Stvárnila úlohy v inscenáciách Herodes a Herodias, Cyrano z Bergeracu, Tanec nad plačom, Pygmalion a mnohé ďalšie. Pôsobila na Novej scéne v Bratislave a učila na konzervatóriu. Hrala vo filmoch Jánošík, Drevená dedina, Jerguš Lapin. Narodila sa 14. novembra 1913 v Klenovci.

1974 – v Budapešti zomrel maliar a grafik Eugen Krón. Bol tiež výtvarným pedagógom, v Košiciach viedol kresliarsku a grafickú školu na Slovensku. Narodil sa 1. mája 1882 v Sobranciach.

1978 – v Bratislave zomrela herečka Hana Meličková, dlhoročná členka Činohry Slovenského národného divadla. Stvárnila vyše 100 divadelných postáv, viac než 30 vo filme a v televízii a pôsobila aj v rozhlase. Hrala napríklad vo filmoch Zemianska česť, Jerguš Lapin, Polnočná omša. V roku 1961 jej udelili titul národná umelkyňa. Narodila sa 27. januára 1900 v Martine.

2016 – zomrel v Bratislave vo veku 86 rokov Anton Srholec, slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, filantrop, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra Resoty. Pre pokus o ilegálne prekročenie hranice ho súd odsúdil na 12 rokov. Vo väzení strávil desať rokov, prevažnú časť v uránových baniach v Jáchymove. Pobyt v pracovnom tábore opísal v knihe Svetlo z hlbín Jáchymovských lágrov, ktorá neskôr vyšla aj v preklade do slovinského, nemeckého a anglického jazyka. Od roku 1992 sa venoval bezdomovcom, pre ktorých zriadil domov v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Popri sociálnej činnosti sa venoval publicistike. Prispieval do rôznych periodík, venoval sa prednáškovej a poradenskej činnosti. Počas komunistického režimu veľa rokov podporoval a písal do samizdatových časopisov. Vtedy napísal knižky Experiment lásky, Nová rodina v novom svete a Každodenné zamyslenia. Je držiteľom čestných doktorátov Trnavskej univerzity a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a mnohých vyznamenaní a ocenení za jeho angažovanie sa v oblasti charity, sociálnej práce a ľudských práv. Posledná rozlúčka sa konala 12. januára 2016 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) v Bratislave a Kostole sv. Michala v Skalici, kde je aj pochovaný. Anton Srholec sa narodil 12. júna 1929 v Skalici. Nadácia Antona Srholca António vznikla pri príležitosti 1. výročia úmrtia z iniciatívy priateľov a príbuzných.

2018 – zomrel spisovateľ a prekladateľ Jozef Marušiak. Prekladal z ruštiny, ukrajinčiny a poľštiny. Za umelecký preklad v rokoch 1989, 2001, 2007 a 2010 získal Cenu Jána Hollého, za odborný preklad v roku 1991 cenu Mateja Bela. Na festivale Svetový deň poézie UNESCO v roku 2011 vo Varšave mu odovzdali cenu ministra kultúry Poľskej republiky za popularizáciu poľskej literatúry na Slovensku a prekladateľskú činnosť. Narodil sa 22. novembra 1932 v obci Hybe.

Ilustračné foto: Pixabay.com