7. marec

592

1274 – zomrel taliansky predstaviteľ scholastickej a stredovekej teológie, dominikán Tomáš Akvinský. Jeho dielo Suma teologická je pokusom o ucelený výklad cirkevnej náuky. Narodil sa v roku 1225, v roku 1323 bol svätorečený.

1811 – v Ompitáli (dnes Doľany) zomrel katolícky kňaz, národný buditeľ Juraj Fándly. Jeden z najplodnejších spisovateľov prvej bernolákovskej generácie. V diele Dúverná zmlúva mezi mňíchom a ďáblom opísal idey osvietenského absolutizmu. Zaoberal sa zdravotnou a poľnohospodárskou osvetou, napísal diela Piľní domajší aj poľní hospodár, Zelinkár, Slovenskí včelár a ďalšie. Narodil sa 21. októbra 1750 v Častej.

1850 – v Hodoníne sa narodil filozof a štátnik, jedna z najvýznamnejších osobností československej štátnosti Tomáš Garrigue Masaryk. Zaslúžil sa o vybudovanie Československa ako demokratického a vyspelého štátu. Profesor na Univerzite Karlovej v Prahe, počas 1. svetovej vojny emigroval a bol vedúcou osobnosťou čs. zahraničného odboja. V Paríži založil Národnú radu československú a podieľal sa na vytvorení čs. légií. 14. novembra 1918 ho zvolili za prezidenta novovzniknutej Československej republiky. Opätovne sa hlavou štátu stal v rokoch 1920, 1927 a 1934, v roku 1935 abdikoval zo zdravotných dôvodov. Autor filozofických prác Jan Hus, Naše obrození a naše reformace, Karel Havlíček, Otázka sociální. Zomrel 14. septembra 1937 v Lánoch.

1875 – narodil sa francúzsky skladateľ Maurice Ravel. Jeho dielo bolo ovplyvnené impresionizmom a ľudovou melodikou: orchestrálne skladby – Bolero, Španielska rapsódia, opera – Dieťa a čary, balet – Dafnis a Chloé, klavírne skladby a piesne. Zomrel 28. decembra 1937.

1903 – zomrel v Budapešti gróf István Bittó de Sárosfalva et Nádasd, uhorský politik a predseda vlády. Jeho rodná obec Blatná na Ostrove bola súčasťou Bratislavskej župy, kde jeho otec zastával funkciu podžupana. Vrcholom politickej kariéry Istvána Bittóa bolo poverenie na zostavenie vlády 24. marca 1874. Stal sa tak prvým a posledným premiérom, ktorý sa otvorene hlásil k opozícii. Vo funkcii ho 3. februára 1875 vystriedal Kálmán Tisza. Zomrel 3. mája 1822. Pochovaný je v rodinnej hrobke na cintoríne v Blatnej na Ostrove.

1904 – narodil sa nemecký policajný generál Reinhard Heydrich, ktorý bol od 27. septembra 1941 zastupujúcim ríšskym protektorom v Čechách a na Morave. Brutálnym režimom chcel zlomiť český odpor, likvidoval českú inteligenciu a inicioval vyvražďovanie Židov. 4. júna 1942 podľahol následkom atentátu, ktorý uskutočnili 27. mája 1942 československí parašutisti, vyslaní exilovou vládou v Londýne.

1905 – v Martine zomrel spisovateľ a politik Ján Francisci. Organizátor národného hnutia, zaslúžil sa o vznik slovenského gymnázia v Revúcej, činovník spolkov, organizátor slovenského peňažníctva, správca Knihárskeho účastinárskeho spolku. Spoluzakladateľ Matice slovenskej, bol jej doživotným čestným podpredsedom. Zbieral rozprávky a povesti, prekladal divadelné hry. Autor memoárov o štúrovskej generácii. Narodil sa 1. júna 1822 v Hnúšti.

1909 – narodil sa Poliak Ryszard Siwiec, ktorý sa 8. septembra 1968 na protest proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy a účasti poľských vojsk na tejto agresii upálil počas dožinkových slávností pred zrakmi straníckych funkcionárov a štátnych predstaviteľov na Štadióne desaťročia vo Varšave. O štyri dni, 12. septembra 1968, Siwiec zomrel. V roku 2001 mu prezident ČR Václav Havel udelil in memoriam Rad T. G. Masaryka, prezident SR Ivan Gašparovič mu v roku 2006 udelil Rad Bieleho dvojkríža in memoriam.

1949 – v Bratislave sa narodila klaviristka Ida Černecká, reprezentantka koncertného umenia na Slovensku. Hru na klavír študovala na Čajkovského konzervatóriu v Moskve. Počas umeleckej kariéry vystupovala na domácich aj zahraničných koncertoch. Popri umeleckej činnosti pôsobila pedagogicky na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

1959 – zomrel v Cambridge Arthur Cecil Pigou, anglický ekonóm, profesor politickej ekonómie na University of Cambridge, žiak a nástupca jedného z najvýznamnejších britských ekonómov Alfreda Marshalla. Jeho hlavným prínosom je rozvoj ekonómie blahobytu. Poukazuje na nedostatok tržného systému, ktorý síce optimálne alokuje zdroje, ale nemusí zaisťovať maximálny blahobyt spoločnosti. Spoločenský blahobyt je najčastejšie definovaný ako súčet blahobytu všetkých jedincov. Tento blahobyt sa maximalizuje, ak blahobyt jedného nemôže byť zvýšený bez toho, aby sa zároveň neznížil blahobyt druhého, zároveň obhajuje potrebu štátnych zásahov pri riešení tzv. externalít. Navrhoval sústavu daní (tzv. Pigouova daň) a subvencií, ktorá má uvádzať motivácie súkromných subjektov do súladu so spoločenskou efektívnosťou (napr. zdanenie firiem, ktoré znečisťujú životné prostredie). Narodil sa 18. novembra 1877 v Spojenom kráľovstve.

1972 – v Bratislave zomrel divadelný režisér a herec Ivan Lichard. Bol režisérom vo Východoslovenskom národnom divadle (VND) v Košiciach a v Činohre Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, kde tiež pôsobil ako herec. Narodil sa 30. apríla 1905 v Martine.

1976 – v Bratislave zomrel novinár Jozef Nižnánsky. Pôsobil v týždenníkoch a vo vydavateľstvách Práca a Mladé letá. Autor básnickej zbierky Medzi nebom a zemou. Historickými románmi Čachtická pani, Dobrodružstvá Mórica Beňovského, Studňa lásky, Lásky Žofie Bosniakovej, Cholera, Krásna Hedviga založil v slovenskej literatúre tradíciu dobrodružného čítania. Narodil sa 30. augusta 1903 v Brestovanoch.

1994 – zomrel v Ružomberku Prof. PhDr. ThDr. Ladislav Hanus, DrSc. h. c., rímskokatolícky kňaz, historik umenia, spolu so svojím učiteľom Františkom Skyčákom ml. významný predstaviteľ slovenskej kultúrnej filozofie, profesor morálnej teológie v Spišskej Kapitule, prekladateľ, esejista a publicista. Na jeseň 1952 ho na základe vykonštruovaných obvinení odsúdili na 16 rokov odňatia slobody za údajnú velezradu. Jeho spoluväzňami boli teológ a historik umenia kňaz Josef Zvěřina a biskup Ján Chryzostom Korec. Na slobodu ho prepustili na podmienku v roku 1965. Pracoval ako kurič v Technickom skle v Bratislave. Od roku 1968 sa vrátil do kňazskej pastorácie ako farár v Kvačanoch a Hybiach. Narodil sa 26. februára 1907 v Liptovskom Mikuláši.

Ilustračné foto: Pixabay.com