7. október

516

1769 – narodil sa vo Vyšnej Olšave (Slovensko) Michal Baluďanský, ruský univerzitný profesor, ekonóm – národohospodár, právnik, štátny činiteľ, zakladateľ a prvý rektor Sankt-Peterburskej univerzity. Ovládal angličtinu, nemčinu, francúzštinu, taliančinu a taktiež štátny jazyk Uhorska maďarčinu. Bol členom hnutia uhorských jakobínov, tajného jakobínskeho Spolku slobody a rovnosti za čo ho prenasledovali a cenzurovali. Na pozvanie ruského cára Alexandra I. v roku 1804 odchádza s manželkou a synom do Ruska – Sankt Peterburg. Na Pedagogickom inštitúte učí politické vedy, najmä ekonómiu. Z poverenia cára Alexandra I. sa stáva vychovávateľom jeho dvoch synov, veľkokniežat Mikuláša a Michala. Podieľal sa na na rozvíjaní slovansko-ruských kultúrnych a vedeckých stykov v 20. až 40. rokoch 19. storočia. Zomrel 15. apríla 1847 v Petrohrade ako ruský šľachtic. Pochovaný je na monastyrskom cintoríne v Troicko-Sergejevskej prímorskej pustatine. Jeho podobizeň vo forme umeleckého stvárnenia sa nachádza v slávnostnej sále sankt-peterburskej štátnej univerzity. Z deviatich detí syn Alexander Michailovič bol ruským generálom a dcéra Anna Daraganová ruskou spisovateľkou pre deti.

1849 – zomrel americký symbolistický básnik a spisovateľ Edgar Allan Poe. Zakladateľ modernej poviedky a autor známej básne Havran. Napísal napr. Rozprávky, grotesky a arabesky, Jama a kyvadlo, Vraždy v ulici Morgue. Jeho tvorba ovplyvnila francúzskych symbolistov. Narodil sa 19. januára 1809.

1869 – v Kulpíne v Juhoslávii sa narodil architekt Milan Michal Harminc. Patril k tzv. prvej generácii slovenských architektov. Pred 1. svet. vojnou staval domy v Budapešti, na Slovensku, najmä na Liptove, navrhoval domy v duchu secesného folklorizmu. V Bratislave po 1. sv. vojne navrhol napr. budovu Tatra banky, Zemědělského muzea – dnes Slovenské národné múzeum, Dom Slovenskej ligy, evanj. kostol na Legionárskej ulici. Autor sanatória Palace v Novom Smokovci. Zomrel 5. júla 1964 v Bratislave.

1885 – narodil sa dánsky fyzik Niels Henrik David Bohr. Patril k najvýznamnejším fyzikom 20. storočia, v Kodani založil a viedol Ústav teoretickej fyziky. Počas okupácie Dánska pracoval v USA, podieľal sa na vývoji atómovej bomby. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za výskum atómovej štruktúry (1922). Zomrel 18. novembra 1962.

1913 – v Zemianskom Podhradí zomrel zakladateľ slovenskej bibliografie Ľudovít Vladimír Rizner. Bol učiteľom a jeho najdôležitejším dielom je Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roka 1900. Pripojil k nej historickú, miestopisnú, archeologickú a prírodovedeckú bibliografiu. Autor básnickej zbierky Od srdca k srdcu a kníh pre deti. Narodil sa 10. marca 1849 v Zemianskom Podhradí.

Ilustračné foto: Pixabay.com