14. december

526

1503 – narodil sa v Saint-Rémy-de-Provence (Francúzsko) Nostradamus, vlastným menom Michel de Nostredame, francúzsky lekár a astrológ. Preslávil sa uplatňovaním nových liečebných postupov počas morových epidémií v rokoch 1546 a 1547. Počas života bol známy predpoveďami budúcnosti. Zaujal zbierkou rýmovaných veštieb apokalyptického ladenia nazvanou Proroctvá. Zbierku vydal v roku 1555. Známe je jeho prvé proroctvo, keď stretol mnícha so stádom svíň a oslovil ho Vaša sviatosť. Mních Pereti Felice, ktorého Nostradamus takto oslovil, sa o pol storočia neskôr stal pápežom známym pod menom Sixtus V. Po nástupe Karola IX. na trón v roku 1560 bol Nostradamus vymenovaný za kráľovského lekára. Jeho proroctvá aj naďalej vyvolávali špekulácie a spory. V roku 1781 ich rímskokatolícka cirkev odsúdila. Zomrel 2. júla 1566.

1546 – narodil sa dánsky astronóm a alchymista Tycho Brahe. V roku 1573 vyšla jeho práca De nova stella, v ktorej popísal supernovu v súhvezdí Kasiopeja. Vypracoval koncepciu planetárnej sústavy, ktorá pripúšťala pohyb planét okolo Slnka. V Prahe pôsobil na dvore kráľa Rudolfa II., spolu s nemeckým astronómom Johannesom Keplerom vytvorili z Prahy astronomické stredisko svetového významu. Zomrel 24. októbra 1601 v Prahe, kde je aj pochovaný.

1895 – narodil sa francúzsky básnik a esejista Paul Éluard, vl. m Eugene Grindel. Surrealistické dielo: Hlavné mesto bolesti. Autor esejí a statí o moderných maliaroch. Aktívne sa zúčastnil v odboji počas 2. svet. vojny. Zomrel 18. novembra 1952.

1929 – vo Veľkom Rovnom sa narodil spisovateľ Milan Ferko. Básnik, prozaik, dramatik, scenárista a autor literatúry pre deti a mládež absolvoval právo na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Redaktor denníka Smena a týždenníka Kultúrny život, šéfredaktor mesačníka Mladá tvorba a Slovenských pohľadov, redaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Od roku 1993 šéfredaktor Slovenských pohľadov, neskôr sekčný šéf na Ministerstve kultúry SR. V jeho všestrannej literárnej tvorbe vynikajú historické romány a drámy. Zomrel 26. novembra 2010.

1957 – zomrel český maliar, ilustrátor a spisovateľ Josef Lada. Známy aj ilustrovaním obľúbených diel českej literatúry, napríklad Osudy dobrého vojáka Švejka a vlastnou literárnou tvorbou pre deti: Moje abeceda, O Mikešovi, Bubáci a hastrmani. Spolupracoval s divadlom a humoristickými časopismi. Narodil sa 17. decembra 1887.

1979 – v Bratislave zomrel architekt Emil Belluš, zakladateľská osobnosť modernej architektúry na Slovensku. Najznámejšie diela: kolonádový most v Piešťanoch, Hotel Devín, Národná banka a internát Mladá garda v Bratislave. Autor Encyklopédie pozemného staviteľstva, vysokoškolský profesor. Narodil sa 19. septembra 1899 v Slovenskej Ľupči.

1989 – zomrel ruský jadrový fyzik Andrej Dmitrijevič Sacharov. Spolutvorca sovietskej vodíkovej bomby. Bojovník za ľudské práva, v roku 1970 založil výbor pre ľudské práva a aktívne vystupoval za demokratizáciu v ZSSR. V roku 1975 mu udelili Nobelovu cenu mieru. Pre angažovanie sa proti pôsobeniu ZSSR v Afganistane žil v rokoch 1980-86 vo vyhnanstve v Gorkom. Po tom, ako nastúpil k moci Gorbačov, sa Sacharov mohol vrátiť do Moskvy. Jeho manželkou bola ruská disidentka a aktivistka za ľudské práva Jelena Bonnerová. Narodil sa 21. mája 1921.

1998 – zomrel novinár Karol Ježík. Po absolvovaní štúdia žurnalistiky bol športovým novinárom Československej tlačovej kancelárie na Slovensku, neskôr redaktorom, zástupcom šéfredaktora a šéfredaktorom mládežníckeho denníka Smena. Založil denník SME, ktorý vychádza od 14. januára 1993. Liberálno-konzervatívny denník patrí k najčítanejším titulom na Slovensku. Narodil sa 2. decembra 1953 v Trnave.

Ilustračné foto: Pixabay.com