8. február

526

1813 – narodil sa v dnešnej obci Gemerské Teplice v okr. Revúca Samuel Tomášik, slovenský romantický prozaik, básnik a evanjelický farár. Pričinil sa o založenie prvého slovenského gymnázia v Revúcej. V jeho tvorbe sa objavuje výzva do boja za slobodu či spravodlivosť, venuje sa aj satirickým básňam. Jeho diela sa vyznačujú spevnosťou a ľudovým jazykom, pričom viaceré boli zhudobnené alebo zľudoveli. Známe sú Hej, Slováci (pôvodný názov Na Slovany), Hej, pod Kriváňom (pôvodne Hej, pod Muráňom), Ja som bača veľmi starý. Zomrel 10. septembra 1887 v obci Chyžné (okr. Revúca).

1828 – narodil sa francúzsky spisovateľ Jules Verne. Autor dobrodružných románov, v ktorých vyjadril vieru v technický pokrok a predvídal neskoršie vynálezy, napríklad Päť týždňov v balóne, Cesta do stredu Zeme, Cesta na Mesiac, Deti kapitána Granta, Dvadsaťtisíc míľ pod morom, Cesta okolo sveta za 80 dní, Tajomný ostrov, Pätnásťročný kapitán, Dva roky prázdnin, Vynález skazy. Najprekladanejší francúzsky autor. Zomrel 24. marca 1905.

1834 – narodil sa ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev, zostavovateľ periodickej tabuľky dovtedy známych chemických prvkov. Predpovedal tiež existenciu a vlastnosti prvkov, ktoré v tabuľke chýbali. Zomrel 2. februára 1907.

1879 – narodil sa v dnešnej Bratislave Alojz Rigele, slovenský sochár a maliar, aktívny člen zoskupenia Pressburger Kunstverein a Bratislavského okrášľovacieho spolku. Jeho socha Alchymista z dvadsiatych rokov sa pokladá za jeden z jeho najlepších sochárskych výtvorov. Početné sochy prežili na verejných priestranstvách v Bratislave, ale aj vo viac ako 50 obcí a miest na Slovensku, v Rakúsku a Maďarsku. Mnohé Rigeleho sochy a obrazy sú zachované v Galérii mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérii a v Múzeu mesta Bratislavy. Jeho pracoviskom bol okrem izby v nájomnom byte v Lafranconiho paláci na dnešnom Námestí Ľudovíta Štúra ateliér na Štefánikovej ulici (vtedy číslo 27a). Ateliér, ktorý Alojz Rigele používal, ešte stále stojí. Ateliér bol Mestským ústavom ochrany pamiatok zaradený do evidenčného listu pamätihodností Bratislavy pod názvom Ateliér firmy Mahr a Alojza Rigeleho. Alojz Rigele zomrel v chudobe v Bratislave v roku 1940.

1912 – narodil sa v dnešnej Uľanke, časti Banská Bystrica, Šimon Jurovský pôvodným menom Weiss-Nägel, slovenský hudobný skladateľ, autor baletov, spevohier, komornej, scénickej a filmovej hudby. V roku 1956 sa stal umeleckým šéfom Opery Slovenského národného divadla. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti v roku 1963. Jeho vrcholné diela sa stali progresívnou súčasťou slovenskej hudobnej kultúry. Je autorom jedného z prvých slovenských baletov Rytierska balada (1956-1960), skomponoval aj spevohru Vietor od Poľany (inscenovaná 1973), nedokončená ostala opera Kapitán Nálepka. Zomrel 8. novembra 1963 v Prahe a pochovali ho v Bratislave.

1915 – v Budmericiach sa narodil spisovateľ a grafik Rudolf Fabry, osobnosť nadrealizmu. Jeho debut Uťaté ruky je prvou zbierkou nadrealizmu na Slovensku. Ďalšie zbierky: Vodné hodiny, hodiny piesočné, Ja je niekto iný, Kytice tomuto životu. Autor próz s vojnovou tematikou, reportáží a cestopisov, napr. Salam alejkum – Rozprávanie o starom a novom Egypte. Tvoril koláže a knižnú grafiku. Spoluzakladal periodiká Nedeľa, Život a Film a divadlo. Zomrel 11. februára 1982 v Bratislave.

1942 – v Trenčíne sa narodil scénograf a kostýmový výtvarník Jozef Ciller. Pôsobil v Divadle SNP v Martine a spolupracuje s mnohými slovenskými i českými divadlami. Pedagóg na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, profesor na katedre scénografie.

1944 – narodil sa brazílsky fotograf Sebastiao Salgado, jeden z najvýznamnejších fotografov na svete. Venuje sa sociálnym projektom a humanistickému dokumentu. Na Slovensku sa predstavil putovnou výstavou – 81 dielami pod názvom Workers. Výstava bola v špeciálnych vozňoch, ktoré boli niekoľko mesiacov na prvých nástupištiach železničných staníc v 11 slovenských mestách.

1957 – zomrel nemecký fyzik Walter Bothe. Zaoberal sa štepnou reakciou a v roku 1930 sa podieľal na objave neutrónového žiarenia. Laureát Nobelovej ceny za fyziku z roku 1954. Narodil sa 8. januára 1891.

1975 – zomrel anglický biochemik sir Robert Robinson. Podieľal sa na vývoji penicilínu. Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (1947), za výskum rastlinných látok. Narodil sa 13. septembra 1886.

1979 – zomrel anglický fyzik maďarského pôvodu Dennis Gabor. Zaoberal sa optikou. Vynašiel princíp holografie, za ktorý v roku 1971 získal Nobelovu cenu za fyziku. Narodil sa 5. júna 1900.

Ilustračné foto: Pixabay.com