8. január

585

1642 – zomrel taliansky astronóm, matematik, fyzik a filozof Galileo Galilei. Zlepšil konštrukciu ďalekohľadu, ktorým pozoroval vesmír a potvrdil správnosť heliocentrickej sústavy. Napísal o tom knihu Dialóg o dvoch hlavných systémoch sveta, ktorú inkvizícia zakázala. Galilei po vypočúvaní v Ríme svoje učenie odvolal. Ako profesor matematiky pôsobil v Padove a v službách Mediciovcov vo Florencii. V roku 1992 pápež Ján Pavol II. očistil jeho meno a inkvizičný proces revidoval. Galilei sa narodil 15. februára 1564. Katolícka cirkev ho rehabilitovala v roku 1992, oznámil to pápež Ján Pavol II.

1891 – narodil sa nemecký fyzik Walter Bothe. Zaoberal sa štepnou reakciou a v roku 1930 sa podieľal na objave neutrónového žiarenia. Laureát Nobelovej ceny za fyziku z roku 1954. Zomrel 8. februára 1957.

1896 – zomrel francúzsky symbolistický básnik Paul Verlaine. Autor zbierok Saturnské básne, Galantné slávnosti, Dobrá pieseň. Sympatizant Komúny, pracoval v jej tlačových službách. Priateľ básnika Rimbauda, ich vzťah zachytil v zbierke Romance bez slov. Verlaine počas roztržky Rimbauda postrelil a bol odsúdený na dva roky väzenia. Napísal zbierky Múdrosť, Kedysi a nedávno, Paralelne, Láska, Šťastie, prozaické diela Moje nemocnice, Moje väzenie, Vyznania, Božská láska, Prekliati básnici. Narodil sa 30. marca 1844.

1920 – narodil sa jazykovedec Ján Horecký. Zameral sa na filológiu, sémantiku, terminológiu a matematickú lingvistiku. Dielo: Základy slovenskej terminológie, Slovotvorná sústava slovenčiny, Vývin a teória jazyka. Pracoval v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave a ako profesor UPJŠ v Prešove. Zomrel 11. augusta 2006.

1932 – narodil sa básnik Pavel Koyš. Redaktor v tlači a vo vydavateľstve Smena, ľavicový politický činiteľ, námestník ministra kultúry a v rokoch 1988-89 minister kultúry SSR. Debutoval zbierkou básní Hviezdy na zemi. Ďalšie zbierky Čakám ťa, láska, Ukrutná vernosť, Koľko krokov je k úsmevu, Načo je človeku dom, Vyznanie lásky, Moralizmy, Plač za láskou. Zomrel 22. júla 1993.

1935 – vo Vysokej nad Kysucou – Semeteš sa narodil výtvarník Miroslav Cipár. V roku 1961 ukončil štúdium grafiky a monumentálnej maľby na VŠVU v Bratislave a venuje sa voľnej i úžitkovej grafike, maľbe a tiež sochárstvu. Autor mnohých knižných ilustrácií.

1942 – narodil sa anglický teoretický fyzik a matematik Stephen Hawking. Zaoberá sa kozmológiou a fyzikou čiernych dier. Objavil tepelné žiarenie čiernych dier. Autor mnohých kníh, napríklad Stručná história času, Vesmír v orechovej škrupinke. Vedeckú prácu vykonáva napriek ťažkej neuromotorickej chorobe, komunikuje pomocou počítača.

1969 – zomrel v Bratislave blahoslavený Titus Zeman, slovenský rímskokatolícky kňaz, salezián. Počas prenasledovania cirkvi komunistickým režimom ho pre prevádzanie bohoslovcov cez štátne hranice do Talianska zatkli a odsúdili na 25 rokov väzenia. Po 13-ich rokoch väzenia, mučenia a ponižovania ho prepustili, ale stále bol pod dozorom. Zomrel na následky mučenia a väzenia. Pápež František schválil 27. februára 2017 dekrét o jeho mučeníctve a umožnil jeho blahorečenie. Za blahoslaveného ho vyhlásili 30. septembra 2017. Jeho telesné pozostatky exhumovali z vajnorského cintorína 2. septembra 2010 a preniesli do krypty miestneho Kostola Sedembolestnej Panny Márie. V mene pápeža Františka v Bratislave-Petržalke 30. septembra 2017 ho pri Kostole Svätej rodiny v Petržalke blahorečil prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. Pápež stanovil deň liturgickej spomienky na blahoslaveného Titusa na 8. január. Blahoslavený Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch.

1972 – zomrel v Rakši Ján Ursíny, slovenský politik a cirkevný hodnostár. Angažoval sa v slovenskom agrárnom hnutí, ktoré zastupoval aj ako poslanec v parlamente I. ČSR. Patril medzi iniciátorov Slovenského národného povstania. Po jeho vypuknutí ako zástupca SNR spolu s Lacom Novomeským sa zúčastnil v Londýne na rokovaní s Edvardom Benešom a následne v Moskve. Po vojne sa stal povereníkom poľnohospodárstva a po voľbách 1946 podpredsedom prvej československej povojnovej vlády. V roku 1947 ho zdiskreditovali komunisti v tzv. Obuchovej afére, čo viedlo k jeho vynútenej abdikácii (1948) a vo vykonštruovanom procese ho odsúdili na sedem rokov väzenia. Prepustili ho v roku 1953, no do aktívneho politického života sa už nezapojil. Rehabilitovali ho v roku 1964. Narodil sa 11. októbra 1896 v Rakši v okrese Turčianske Teplice.

1997 – zomrel americký biochemik Melvin Calvin, ktorý položil základy modernej anorganickej chémie. Laureát Nobelovej ceny za chémiu z roku 1961 za výskum biochemických reakcií pri fotosyntéze – Calvinov cyklus. Narodil sa 8. apríla 1911.

2011 – zomrel český politik, novinár, disident Jiří Dienstbier. Bol politickým komentátorom v Československom rozhlase, korešpondentom na Ďalekom východe i v USA, no po roku 1968 sa živil ako nočný strážnik a kurič. Redaktor ilegálneho časopisu Čtverec, v roku 1979-82 bol väznený za činnosť v Charte 77. Do dejín sa zapísal ako prvý československý minister zahraničných vecí a podpredseda federálnej vlády po novembri 1989, za ktorého pôsobenia sa rúcala železná opona a krajinu opúšťali sovietske vojská. Bol predsedom Občianskeho hnutia a Slobodných demokratov. V roku 1997 odišiel do USA, kde prednášal na univerzitách. V rokoch 1998-2001 zvláštny spravodajca Komisie OSN pre ľudské práva v bývalej Juhoslávii. Tiež pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 20. apríla 1937.

2011 – zomrel jazykovedec Šimon Ondruš. Absolvoval Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity (dnešnej Univerzity Komenského), kde postupne pôsobil ako prodekan, dekan, vedúci katedry slavistiky a indoeuropeistiky. Lektor slovenčiny a češtiny na univerzite v Debrecíne a profesor slovakistiky a bohemistiky na Univerzite v Kolíne nad Rýnom. Význam byzantskej misie na Veľkej Morave analyzoval v monografii Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho. Jeho knihy Odtajnené trezory a Odtajnené trezory slov 2-3 približujú pôvod mnohých lexikálnych prvkov. Ďalšie publikácie: Úvod do slavistiky, Úvod do štúdia jazykov. Narodil sa 27. októbra 1924.

Ilustračné foto: Pixabay.com