8. marec

589

1817 – v Liptovskom Mikuláši sa narodil výtvarník a vynálezca Jozef Božetech Klemens. Ako výtvarník sa presadil predovšetkým ako portrétista – maľoval slovenské osobnosti v období národného obrodenia. Zaujímala ho aj technika, konštruoval tlačiarenské stroje a bol tiež botanikom, geológom a geografom. Zomrel 17. januára 1883 vo Viedni.

1823 – narodil sa v Košiciach gróf Július Andrássy starší, uhorský politik a veľkostatkár, prvý uhorský ministerský predseda a rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí. Bol stúpencom protiruskej orientácie. Ako minister zahraničných veci presadzoval diplomatickú a vojenskú orientáciu na Nemecko. Bol nositeľom veľkokríža Radu sv. Štefana, španielskym grandom I. triedy a rytierom Radu zlatého rúna. Bol riadiacim členom Uhorskej akadémie vied, neskôr jej čestným členom. Zomrel v chorvátskej Opatiji 18. februára 1890. Pochovaný je v rodinnom mauzóleu v Trebišove.

1869 – zomrel francúzsky hudobný skladateľ Hector Berlioz, predstaviteľ novoromantizmu. Autor predohier Kráľ Lear, Rímsky karneval, symfónií Fantastická symfónia a Rómeo a Júlia, tiež oratórií, opier, zborov a piesní. Narodil sa 11. decembra 1803.

1879 – narodil sa vo Frankfurte nad Mohanom Otto Hahn, nemecký chemik, pionier rádioaktivity a rádiochémie a otec nukleárnej chémie. Ako účastník výskumu atómovej energie v nacistickom Nemecku ho internovali v anglickom zajateckom tábore. V tomto čase, decembri 1945, dostal Nobelovu cenu za chémiu za rok 1944 za objav štiepenia uránu, o ktorom dúfal, že bude využitý na dobro ľudstva. Neskôr cítil vinu za objav, ktorý končil bombardovaním Hirošimy a Nagasaki 6. a 9. augusta 1945. Od roku 1948 do roku 1960 bol prezidentom spoločnosti Maxa Plancka pre šírenie vedeckých poznatkov a bojovníkom za zákaz skúšok atómových zbraní. Zomrel 28. júla 1968 v Göttingene.

1896 – vo Vrbovom sa narodil spisovateľ, publicista Elo Šándor. Jeho najznámejšie dielo, trojzväzkový humoristický román Sváko Ragan z Brezovej, bolo sfilmované. Ďalšie diela: Od Laborca, Hornádu, od Váhu i Dunaja, Figliari, Rozmarné historky, Byrokrati, Pozor na mužov. Po vojne bol riaditeľom Investičnej banky v Bratislave. Zomrel 9. januára 1952 v Bratislave.

1917 – zomrel v Berlíne konštruktér stužených vzducholodí Ferdinand von Zeppelin (celým menom Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin). Prvú vzducholoď začal stavať v roku 1899. V roku 1900 vzlietla nad Bodamským jazerom prvá vzducholoď LZ 1 dlhá 128 m a zotrvala vo vzduchu 17 minút. Počas ďalších rokov vzducholode zdokonaľoval, ale v roku 1908, keď vzducholoď zničila silná búrka, sa zdalo, že jeho projekty sa končia. Zachránila ich ľudová zbierka, keď sa na výstavbu novej vzducholode vyzbieralo šesť miliónov mariek. Narodil sa 8. júla 1838 v Konstanz v Nemecku.

1934 – v Pliešovciach sa narodil dramatik Ján Solovič. Tajomník a tiež predseda Zväzu slovenských spisovateľov. Bol dramaturgom a umeleckým šéfom Čs. rozhlasu na Slovensku. Autor rozhlasovej hry o živote Mikuláša Koperníka Torunský génius, tragikomédie Žobrácke dobrodružstvo, ktorú prepracovali Milan Lasica a Július Satinský na muzikál Plné vrecká peňazí, triptychu Meridián, Strieborný jaguár a Zlatý dážď, ktorý vyšiel knižne pod názvom Občianska trilógia. Spolupracoval s televíziou, pre ktorú napísal seriály Straty a nálezy, Dobrí ľudia ešte žijú.

Ilustračné foto: Pixabay.com