8. november

538

1921 – v Dolnom Kubíne zomrel básnik a dramatik Pavol Országh Hviezdoslav, významný predstaviteľ slovenskej literatúry na prelome 19. a 20. storočia. Vyštudoval právo a pôsobil ako advokát. Jeho básnickou prvotinou boli počas štúdií na gymnáziu v Kežmarku napísané Básnické prviesenky, ktoré vydal pod pseudonymom Jozef Zbranský. Najvýznamnejšie lyrické diela: Letorosty, Žalmy a hymny, Prechádzky jarou, Prechádzky letom, Stezky, Dozvuky, Krvavé sonety, epické básne a skladby: Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, dráma: Herodes a Herodias. Venoval sa tiež prekladom diel svetových autorov. Narodil sa 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne.

1963 – v Prahe zomrel Šimon Jurovský pôvodným menom Weiss-Nägel, slovenský hudobný skladateľ, autor baletov, spevohier, komornej, scénickej a filmovej hudby. Je autorom jedného z prvých slovenských baletov Rytierska balada (1956-1960), skomponoval aj spevohru Vietor od Poľany (inscenovaná 1973), nedokončená ostala opera Kapitán Nálepka. V skladateľskej činnosti sa systematicky venoval aj hudobno-dramatickej tvorbe, najmä k celovečerným i dokumentárnym filmom. Známa je jeho hudba k filmom Pole neorané, Posledná bosorka, Dáždnik sv. Petra. Šimon Jurovský sa narodil 8. februára 1912 v dnešnej Uľanke, časti Banskej Bystrice.

2015 – v Bratislave zomrel Roman Kaliský, slovenský prozaik, dramatik a publicista. Po vypuknutí Slovenského národného povstania odišiel do hôr. Po skončení vojny pôsobil ako redaktor v denníku Práca, neskôr Ľud. Stal sa poslancom Slovenskej národnej rady, neskôr Národného zhromaždenia. V rokoch 1970-1989 nesmel publikovať. Vyučil sa za murára a na stavbách pracoval až do novembra 1989. Po nežnej revolúcii sa stal riaditeľom Slovenskej televízie, neskôr pôsobil ako zástupca šéfredaktora v Slovenských národných novinách a v Literárnom týždenníku. V roku 1993 bol zástupcom šéfredaktora denníka Republika, v rokoch 1993 – 1994 pracoval v Kancelárii prezidenta SR a od roku 1994 bol na dôchodku. Venoval sa najmä novinárskej a reportérskej činnosti. Narodil sa 23. septembra 1922 v Slovenskej Ľupči.

Ilustračné foto: Pixabay.com