8. október

560

1710 – zomrel Ján Dubovszky, slovenský pedagóg a matematik. Po ukončení štúdia v Trenčíne vstúpil do jezuitského rádu, v štúdiu pokračoval na univerzite v Trnave, kde sa stal profesorom. S profesorom Františkom Székelym vydal r. 1694 v Trnave prvé trigonometrické tabuľky na Slovensku i v celom Uhorsku.

1874 – zomrel český spisovateľ Vítězslav Hálek. Spolu s Janom Nerudom hlavný predstaviteľ skupiny literátov okolo almanachu Máj. Autor veršov Večerní písně, V přírodě. Autor realistických próz z českého vidieka a malomesta: Pod dutým stromem, Muzikantská Liduška, Poldík rumař. Narodil sa 5. apríla 1835.

1892 – narodila sa ruská poetka a esejistka Marina Ivanovna Cvetajevová. Žila v exile, v Prahe i vo Francúzsku. Autorka milostnej lyriky, väčších básnických skladieb: Poéma hory, Poéma Konca, Verše Čechám i úvah o umení. Zomrela 31. augusta 1941.

2006 – zomrel Pavol Mária Hnilica, slovenský rímskokatolícky biskup. V Rožňave ho potajomky vysvätil biskup Róbert Pobožný za kňaza a z rozhodnutia rehoľných predstavených ho 2. januára 1951 vysvätil za biskupa. Hnilica vysviacal rehoľníkov, ktorí po zatvorení kláštorov tajne dokončili teologické štúdium. Za biskupa vysvätil aj Jána Chryzostoma Korca. V roku 1952 Hnilica opustil Slovensko a v Ríme začal navštevovať prednášky na Pápežskej gregoriánskej univerzite. V roku 1968 pomohol matke Tereze založiť jej prvý dom v Ríme a na Slovensku v Čadci. Z emigrácie sa vrátil na Slovensko na Vianoce 1989. Narodil sa 30. marca 1921 v Uňatíne. Pochovaný je v krypte katedrály Jána Krstiteľa v Trnave.

Ilustračné foto: Pixabay.com