9. december

511

1437 – zomrel uhorský a český kráľ a rímsky cisár Žigmund Luxemburský, syn českého kráľa a rímskeho cisára Karla IV. a jeho štvrtej manželky Alžbety Pomoranskej. Zorganizoval kostnický koncil (1414-18), na ktorom odstránili pápežskú schizmu. Temnou stránkou koncilu bolo upálenie českého reformátora Jána Husa. Žigmund Luxemburský sa narodil 15. februára 1368.

1641 – zomrel flámsky maliar Antoon van Dyck, činný v Anglicku a v Janove. Maliar anglického kráľa Karola I., autor reprezentačných portrétov talianskej šľachty. Autor krajinárskych akvarelov z Anglicka. Narodil sa 22. marca 1599.

1798 – v Pezinku sa narodil Pavol Rázga, revolucionár, autor náboženskej literatúry, bojovník proti feudalizmu. Bol stúpencom reformného hnutia uhorskej strednej šľachty vedeného L. Kossuthom, s ktorým sa aj osobne poznal. Po začatí maďarskej buržoáznej revolúcie bol spoluzakladateľom Bratislavského národného spolku na podporu maďarskej vlády. Po vyostrení konfliktu s panovníckym dvorom vyzýval ľud na ozbrojený odpor. V agitácii v prospech revolúcie neustal ani po obsadení Bratislavy cisárskym vojskom v decembri 1848. Po jeho zatknutí a uväznení ho 16. júna 1849 postavili pred štatariálny súd (stanné právo) generála Haynaua a odsúdili na trest smrti povrazom. Zomrel na šibenici 18. júna 1849 na Somárskom poli. Pochovali ho na cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave.

1835 – narodil sa v obci Čabradský Vrbovok Pavol Mudroň, politik, právnik, vodca národného hnutia, zakladajúci člen a tajomník Matice slovenskej, iniciátor založenia mládežníckeho spolku Slovenska omladina, vydavateľom Národných novín, nakladateľ a vydavateľ Slovenských pohľadov, prispel k výstavbe Národného domu a múzea v Martine. Ako advokát obhajoval národných buditeľov, ktorých prenasledovali maďarské úrady. Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v r. 1867 sa stal popredným predstaviteľom Slovenskej národnej strany. Za svoju buditeľskú činnosť ho pre panslavizmus zbavili funkcií a odsúdili ho na tri mesiace väzenia. Pokutovali ho za prípravu zhromaždení za uzákonenie všeobecného volebného práva. Zomrel 9. marca 1914 v Těšíne. Na pohrebe, ktorý sa stal manifestáciou proti maďarskej vláde, sa s ním rozlúčil Pavol Országh Hviezdoslav. Jeho busta sa nachádza v Národnej dvorane prvej budovy Matice slovenskej v Martine.

1871 – zomrel český maliar, zakladateľ českého novodobého umenia Josef Mánes. Autor romantických námetov: Setkání Petrarky s Laurou, plenérových štúdií a monumentálnych krajín: Labská krajina, Řipský kraj. Kreslil štúdie dedinských ľudí, vytvoril medailóny na Staromestskom orloji v Prahe. Narodil sa 12. mája 1820.

1901 – narodil sa rakúsky dramatik a prozaik Ödön von Horváth. Autor populárnych sociálnokritických drám Historky z Viedenského lesa, Viera, láska, nádej. Zomrel 1. júna 1938.

1937 – zomrel v Štokholme Nils Gustaf Dalén, švédsky fyzik, chemik a priemyselník, ktorý sa zaoberal využitím plynov. V roku 1912 dostal Nobelovu cenu za fyziku za svoj vynález súmrakového regulátoru pre plynové lampy, ktorý reguloval tok plynu na základe intenzity svetla. Narodil sa 30. novembra 1869 vo švédskom Stenstorpe.

2011 – vo Vyšných Hágoch zomrel Milan Vavro, slovenský maliar, grafik, portrétista, ilustrátor, karikaturista a dlhoročný redaktor humoristicko-satirického časopisu Roháč. Venoval sa aj animovanému filmu (Valibuk, Ceruzkine príhody a iné), plagátu a voľnej maľbe. V r. 1967 získal cenu Zväzu slovenských výtvarných umelcov za najlepší plagát roka, v Argentíne získal v r. 1974 cenu Grand Prix za plagát, za karikatúru v Moskve zlatú medailu. Držiteľ cien Grand Prix za karikatúru z Juhoslávie, Ceny Ankary z Turecka. Posledné roky života trávil vo Viničnom. Narodil sa 21. septembra 1933 v Bratislave.

Ilustračné foto: Pixabay.com