9. február

462

Svetový deň manželstva

1845 – buditeľ Samuel Jurkovič založil v Sobotišti na Záhorí Spolok gazdovský ako prvé svojpomocné úverové družstvo na európskom kontinente. Po revolúcii v roku 1848 a po odchode Jurkoviča do Prahy Spolok gazdovský ukončil svoju činnosť 28. januára 1851. Podľa vzoru spolku v Sobotišti boli v roku 1845 založené gazdovské spolky vo Vrbovciach, v Brezovej pod Bradlom, na Myjave a neskôr desiatky spolkov a družstiev po celom Slovensku.

1861 – Jozef Miloslav Hurban predložil Memorandum národa slovenského na ministerstve vnútra vo Viedni s požiadavkou štátoprávneho riešenia slovenskej otázky v konštitučnej monarchii a žiadal začleniť Slovensko ako autonómny celok so svojou vládou a snemom do sústavy ríše.

1872 – úradne schválili stanovy Slovenského spevokolu v Martine, pri ktorom pôsobil aj súbor, ktorý sa stal jadrom slovenského ochotníckeho divadelníctva.

Ilustračné foto: Pixabay.com