9. november

466

1898 – v Bodiciach sa narodil maliar, krajinár Zoltán Palugyay. Patril k zakladateľom moderného výtvarného umenia na Slovensku. Študoval na výtvarnej akadémii v Budapešti a Krakove, tiež v Berlíne a v Mníchove. Neskôr sa usadil v rodnej obci Bodice. V tvorbe sa inšpiroval slovenskou krajinou, ktorú maľoval počas maliarskych túr spolu s Jankom Alexym a Alexandrom Bazovským. Na jednej z takýchto túr pod Ďumbierom prišiel o život 18. septembra 1935.

1939 – v Bratislave sa narodil výtvarník Vladimír Gažovič. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) u profesora Vincenta Hložníka, bol štipendistom Herderovej ceny na viedenskej Akadémii výtvarných umení. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a tiež sochárstvu.

1987 – v kanadskom Hamiltone zomrel František Jozef Fuga, generálny vikár Slovenského gréckokatolíckeho biskupstva sv. Cyrila a sv. Metoda v Kanade, tretí predseda Zahraničnej Matice slovenskej v rokoch 1974 – 1987 a duchovný správca gréckokatolíckej farnosti v Hamiltone. Je spoluautorom návrhu zástavy Zahraničnej Matice slovenskej – slovanskej trikolóry s dvojkrížom na trojvrší umiestneným v strede. Pri návrhu novej Ústavy SR sa akceptovala táto zástava ako základ novej vlajky. Narodil sa 9. júna 1923 v obci Vinné v okrese Michalovce.

1989 – v Bratislave zomrel spisovateľ Alfonz Bednár, významný povojnový autor. Študoval na FFUK v Prahe a v Bratislave, bol učiteľom, pracoval vo vydavateľstve Pravda, bol dramaturgom Čs. štátneho filmu v Bratislave. Prekladal z anglickej a americkej literatúry. Autor románov Sklený vrch, Hromový zub, Balkón bol privysoko, Výpoveď, Osamelý Havran. Kniha Tri scenáre obsahuje scenáre filmov Slnko v sieti, Organ a Tri dcéry. Narodil sa 13. októbra 1914 v Rožňovej Neporadzi.

Ilustračné foto: Pixabay.com