Aj Martin túži byť Európskym hlavným mestom kultúry 2026

726

Aj Centrum národnej kultúry Slovákov (podľa zákona NR SR z roku 1994), metropola Turca, mesto Martin, sa pridal k viacerým kandidátom na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. V priestoroch MÚ Martin sa uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej zástupcovia vedenia mesta, Rady národnej kultúry (RNK) a kultúrnych inštitúcií, pôsobiacich na území Martina, oficiálne predstavili skutočnosť, že metropola Turca sa prihlásila do súťaže o udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Udialo sa tak symbolicky na mieste, kde v septembri všetci prítomní poslanci MsZ jednoznačne hlasovali za účasť mesta v tejto prestížnej súťaži.

Aktuálna kandidatúra Martina sa opiera o projekt z roku 2013 a oživuje v ňom koncept siedmich umení. Po predstavení projektu to povedal Peter Cabadaj, predseda martinskej Rady národnej kultúry (RNK), ktorá kandidatúru zastrešuje po obsahovej stránke. Prezradil, že ide o sedem umení (redakcia online ich predstavuje v ďalšej časti tohto príspevku podrobnejšie). „Už v názve mesta Martin je symbolicky vyjadrená skutočnosť, že rôzne umelecké žánre tvoria dôležitý rozmer mesta a súčasný Martin má ambíciu byť opäť ‘in’ aj v umení. Obsah pojmu ‘art’ sa v projekte EHMK 2026 môže zhmotniť do realizácie konkrétnych aktivít v siedmich umeniach, ktorým bude (nielen) v roku 2026 venovaná náležitá pozornosť,” vysvetlil P. Cabadaj. Martinský primátor Ján Danko ocenil, že RNK, ktorej oživenie inicioval, je po rokoch stagnácie znova aktívna a táto aktivita sa prenáša ďalej: „Začala pracovať a našli sa znova šikovní ľudia, ktorí chcú zabojovať o titul EHMK. Chcem sa im poďakovať za doterajšiu prácu. Pretože za krátke obdobie sa aj napriek pandémii podarilo urobiť veľa. Podpora zo strany mesta nemôže byť len deklaratívna. Uvedomujeme si, že projekt nebude možné realizovať bez výraznej podpory aj financiami mesta. Ale keď zoberieme cenu a prínos, myslím si, že prínos je ďaleko vyšší,” dodal Danko. V podobnom duchu sa vyjadril aj Tibor Kubička, ria zo Slovenského komorného divadla (SKD) a podpredseda Kultúrnej komisie mesta Martin, ktorý pripomenul domáci zástoj i úspešné medzinárodné projekty SKD, ktoré budú súčinné s programovými zámermi kandidatúry. Podľa Igora Váleka, tajomníka RNK a koordinátora prípravných činností, kandidatúru Martina na EHMK 2026, podporili všetky partnerské mestá aj viaceré ich kultúrne organizácie, všetky kľúčové kultúrne inštitúcie v meste, ako aj mnohé OZ pôsobiace v kultúrno-kreatívnom priemysle, cestovnom ruchu, spolky národnostných menšín, záujmové združenia. “Dostávame pozitívnu odozvu aj od celoslovenských profesijných združení, spomeniem Spolok slovenských spisovateľov… Ale aj od osobností, ktoré sú nejakým spôsobom spriaznené s Martinom alebo s kultúrou ako takou. Spomeniem aspoň martinskú rodáčku, dlhé roky pôsobiacu v Taliansku, Barboru Bobuľovú. Alebo spisovateľa Jozefa Banáša, ktorý je jedným z najprekladanejších slovenských spisovateľov. Či Rasťa Piška, ktorý vyrástol v Martine a dlhé roky je známym humoristom, glosátorom verejného života a spisovateľom,” povedal Válek. „Slovenské mestá, ktoré sa rozhodli kandidovať, majú spoločný problém. Je to skepsa ľudí, či vôbec v tomto čase, ktorý žijeme, má význam hovoriť o kultúre. Investovať do kultúry a dokonca uvažovať o kultúre v európskych súvislostiach. Keď dostanem otázku, prečo Martin kandiduje, mám naporúdzi vždy jednu odpoveď. Martin je už 26 rokov zo zákona Centrom národnej kultúry Slovákov. Prišiel čas, aby bol aj európskym hlavným mestom kultúry. Preto kandiduje,” podotkol na margo kandidatúry ešte P. Cabadaj.