Ako sme chýbali v Minsku

678

Medzinárodný knižný veľtrh v Minsku je po moskovskom druhý najväčší na východe. Tradične na ňom vystavujú prestížne vydavateľské domy zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Francúzska. Talianska, Poľska, Česka, Litvy, Lotyšska. Knižná produkcia Ruskej federácie a republík bývalého ZSSR sa tradične predstavuje reprezentatívne. Mnohí z nich nevynechali ani nedávny 26. ročník. A my? Ako my. V minulosti sme z domova záujem nezachytili, tak sme to na Veľvyslanectve SR v Minsku robili svojpomocne. Vďaka zopár nadšencom a pomoci z bieloruskej strany, ktorá ambasádam poskytovala malý priestor na stánok grátis, sme po viaceré roky prezentovali slovenskú polygrafiu v podobe albumov a vzácnych tlačí, ale aj to, čo s našou pomocou vyšlo v Bielorusku: Slovenská gramatika, Bielorusko-slovenská konverzačná príručka, nádherný knižný album o tvorbe nášho krajana Oskara Mariksa či objemná vedecká monografia Slovenský folklór. Neskôr to, jemne povedané, zamĺklo.                                                  V tomto roku som sa potešil, keď som pred vchodom do výstavných priestorov zočil slovenskú vlajku medzi účastníckymi krajinami. Keď som náš stánok nenašiel v susedstve Čechov, Fínov, Švédov, Maďarov a USA, domáci mi vysvetlili, že slovenská delegácia sa zúčastňuje na Medzinárodnom sympóziu Spisovateľ a čas, ktorý je súčasťou knižného veľtrhu. Preto naša vlajka. Nosnou témou sympózia bol preklad, jeho význam, problémy, atď. Téma priniesla s účastníkmi obrovskú vlnu informácií, podnetov, upozornení. Sympózium ako moderátor viedol bieloruský minister informácií Aleksandr N. Karlukevič, čo u členov vlády nevidno často. Zástupca delegácie SR vystúpil ako jeden z prvých. Hovoril som o preklade Písma do nášho jazyka v 9. storočí, že preklad bol na začiatku našej kultúry. I o slovenskej prekladateľskej škole. Opakovane som predstavoval takmer neznámy Proglas. Informácia zaujala, mnohí domáci i zahraniční nevedeli, že takýto text existuje a že tak trošku na moju prosbu vznikol preklad do bieloruského jazyka. Verejne som Bielorusom venoval zo svojej knižnice posledný exemplár bibliofilského vydania Proglasu. Je na Zväze spisovateľov Bieloruska. S veľtrhom a sympóziom súviselo niekoľko sprievodných podujatí. V Štátnom literárnom múzeu Janka Kupalu sa konala prezentácia tretieho dielu Kupalovej encyklopédie, ktorá má tisíc strán! Je v nej niekoľko zaujímavých slovacík, o ktorých rád napíšem pár riadkov. Dostal som možnosť informovať, čo sa nám podarilo na linke Bratislava – Minsk v kultúrnej oblasti iniciovať. Gratuloval som zostavovateľom, autorom hesiel, redaktorom k myšlienke a dielu v podobe encyklopédie venovanej jednému spisovateľovi. Svedčí to o úcte, akú voči prvému národnému básnikovi prechovávajú, ale aj o vysokej kultúrnosti a prajnej tvorivej klíme v tomto takmer automaticky kritizovanom režime.                                                                              Ešte k veľtrhu: chýbal mi, samozrejme, náš slovenský stánok, už aj preto, že sme ho za mojich čias mali. A dnes sa jesto aj čím pochváliť. V Spolku slovenských spisovateľov sme vydali výber z tvorby J. Kupalu Ktože to tam ide?, prezentovali sme ho na Bibliotéke v Bratislave i v jeho múzeu v Minsku, no knižka nebola na knižnom veľtrhu v rodnej krajine majstra. Mohli sme ich priam šokovať prekladmi piatich kníh bieloruskej nositeľky Nobelovej ceny Svetlany Alexejevičovej do slovenčiny, ktoré vydalo Vydavateľstvo Absynt v Martine. Nedávno vyšlo v Minsku, vďaka slovenskému sponzorovi R. Hrubému, druhé rozšírené vydanie knihy o našich termálnych kúpeľoch a aquaparkoch Živaja voda Slovakii. Nádherná knižka, ktorá mohla žiariť práve v našom stánku… Je to o toľko omieľanej prezentácii Slovenska v zahraničí. Mali sme logo Malá veľká krajina. Máme nové, ako sme čítali, aj drahšie. Logo nás však nespasí. Že kritizujem? Asi áno, a to iba konštatujem jednu skúsenosť z jednej krajiny. Je mi ľúto, že je to tak. Naozaj to nikoho nezaujíma?

MARIÁN SERVÁTKA

 (PhDr. Marián Servátka je spisovateľ, básnik, kultúrny historika a bývalý diplomat. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.)