Aktivity v roku venovanom slovenskému divadlu a divadelníctvu

476

Divadelný ústav vyhlasuje nový ročník Bienále divadelnej fotografie. Bienále divadelnej fotografie 2020 vyhlasuje a organizuje Divadelný ústav, partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Bienále je súťažné, jeho výsledky sa budú prezentovať verejnosti na slávnostnej vernisáži.
Cieľom Bienále divadelnej fotografie je podpora divadelnej fotografie a jej tvorcov. Prezentáciou fotografických diel v oblasti divadelníctva sa zviditeľní táto oblasť tvorby a vytvorí sa prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia vytvorí predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie pre budúcnosť. Výstava vytvorí prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.
Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách (umelecká fotografia, dokumentárna fotografia, novinárska fotografia). Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia pre študentov konzervatórií a vysokých škôl (organizátori sekcie sú Divadelný ústav, Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave). Bienále divadelnej fotografie sa uskutoční počas Roku slovenského divadla 2020.

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke Roku slovenského divadla 2020 www.rokdivadla.sk.

Pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravuje Divadelný ústav v spolupráci so SNM – Historickým múzeom reprezentatívnu výstavu zachytávajúcu vývoj profesionálneho divadla na Slovensku s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje. Reprezentatívna výstava, na ktorej pracoval 13-členný kurátorský tím sa bude konať na Bratislavskom hrade a prinesie viac ako 1 000 exponátov na rozlohe až 1 500 m2. Pozrieť si ju môžete už od 28. februára do 4. októbra 2020.