ATUALITY o zmenách v súťažiach, podujatiach aj zhromaždení SSS

701

Ako nás informovali Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov a Štefan Cifra, tajomník SSS a tajomník odbornej komisie súťaže SSS, vzhľadom na núdzový režim fungovania sekretariátu SSS, ktorý súvisí s prevenciou pred šírením koronavírusu, a na základe žiadosti viacerých záujemcov o účasť v súťaži, najmä v súvislosti s problémami s fyzickým doručením súťažných kníh na sekretariát, predlžuje sa termín uzávierky celoštátnej súťaže o ceny a prémie SSS do stredy 8. apríla 2020.

Podmienky súťaže, jej štatút a formulár elektronickej prihlášky (wordový súbor) nájdete na webovej stránke SSS v časti O nás/Ceny a prémie SSS.

Prihlášku s 2 výtlačkami súťažnej knihy z uvedených dôvodov núdzového režimu fungovania sekretariátu SSS zasielajte, prosíme, výlučne fyzickou poštou na adresu: SSS, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 – s označením „Ceny SSS“. V prihláške musí byť uvedená anotácia súťažnej knihy, informácia o jej autorovi (autoroch) a kontakt na autora, resp. vydavateľa.

Ďalej zo sekretariátu SSS informujú, že z dôvodov súvisiacich s prevenciou pred šírením koronavírusu sa uskutočnia literárne podujatia SLOVESNÁ JAR v Martine a TATRANSKÁ LITERÁRNA JAR, ktoré sa mali konať na konci marca a začiatkom apríla, v neskorších náhradných termínoch, o ktorých bude informovať Literárny týždenník a aj náš portál.

Členov Spolku slovenských spisovateľov o ďalšej zmene informuje predseda SSS M. Bielik, keď uvádza, že vzhľadom na opatrenia štátnych orgánov, ktoré súvisia s prevenciou pred šírením koronavírusu, Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (SSS) schválilo formou per rollam (e-mailmi) posunutie plánovaného termínu konania členského zhromaždenia z pôvodného termínu 23. apríla t. r. na nový termín na konci mája, resp. v júni 2020 s tým, že konkrétny termín, miesto a program členského zhromaždenia schváli na svojom zasadnutí po Veľkej noci vo štvrtok 16. apríla 2020. „Informáciu o presnom termíne a mieste konania členského zhromaždenia uverejníme v Literárnom týždenníku, na portáli a podľa Stanov SSS zašleme pozvánky všetkým členom SSS,“ uviedol M. Bielik.