Aktuálne Rozhľady po kultúre a umení načrtávajú závažné témy

719

Tohtoročné prvé dvojčíslo Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúcich ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Žiline, opäť prináša škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Z autorov sa predstavujú napr.: Štefan Pecho, Milan Lechan, František Mikloško, Carlo Maria cardinal Martini, SJ, Ivan Ondrášik, Radislav Kendera (R. A. Ružomberský), Imrich Vaško, Ján Kuruc, Martin Jančuka, Alena Sabuchová, Lýdia Kráľovičová, Ružena Janiglošová – Moravčíková, Janka Kuffová, Marián Mydlo a či v rubrike Rozpamätávanie (Z doteraz neuverejnenej korešpondencie slovenských spisovateľov): Matúš Fulla – Eduard Beneš, Imrich Vaško – Matej Babčák.

Podrobnejšie o obsahu aktuálne vydaného čísla ich šéfredaktor Radislav Kendera: „Česť ilustrovať číslo dostal, žiaľ však už in memoriam so súhlasom manželky, akademický maliar, monumentalista a pedagóg Karol Feňveš. Jeho manželkou je poetka, výtvarníčka, divadelníčka a kultúrna organizátorka Judita Feňvešová. V čísle mali byť manželia predstavení spoločne, ale z úcty a piety k majstrovi (o. i. zázrakom prežil holokaust) sa manželka so šéfredaktorom dohodli o jeho samostatnej prezentácii. O tvorbu J. Feňvešovej čitatelia však nebudú ukrátení, keďže nasledujúce číslo bude ilustrovať práve ona. Rozhľady prichádzajú s viacerými závažnými pôvodnými štúdiami, ktoré obohacujú históriu i kultúru v Ružomberku i na Slovensku. Môj príspevok Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS) predstavuje toto stavovské medzinárodné zoskupenie. Je záverečným pokračovaním dvoch príspevkov z predchádzajúcich čísiel o Ružomberskej literárnej skupine. Ďalším výborným pôvodným nosným článkom je Nadeurópsky duchovný význam štúrovskej generácie autora Štefana Pechu. Autor sa zaoberá významom štúrovskej generácie z úplne iného (objaviteľského) pohľadu, ako sme boli doteraz zvyknutý. Jeho štúdia je veľkým prínosom do štúdia i chápania štúrovskej generácie. Jedinečný, pútavý a mnohé odhaľujúci je aj Rozhovor čísla so spisovateľom a editorom, legendou kresťanského disidentského hnutia, predsedom SNR po roku 1989, dlhoročným poslancom NR SR a kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky Františkom Mikloškom. Za ním je uverejnená báseň – Modlitba za Európu od Carla Maria cardinala Martiniho, SJ. Nemenej pútavý je aj materiál Ivana Ondrášika Problematika zmyslu života v náboženstve, umení a vede, kde sa autor zaoberá výsostne aktuálnou témou. Zaujímavou problematikou z oblasti vyučovania a matematiky sa zaoberá vo svojom príspevku Ako matematici 2 000 (dvetisíc) rokov naháňali podozrivú, aby ju nakoniec nechytili  Ján Kuruc. V objavnom a závažnom príspevku Zaujímavosti spojené s Hlavným mestským cintorínom v Ružomberku R. A. Ružomberský prináša tému popravy ružomberských občanov s nemeckými menami počas druhej svetovej vojny.

Svojou prózou Dora a Rado vstupuje na pôdu Rozhľadov ružomberská rodáčka, nositeľka Ceny Ivana Kraska za debut Alena Sabuchová. V čísle sú dostatočne zastúpené aj ďalšie dámy – spisovateľky – Lýdia Kráľovičová príspevkom Spomienka a Ružena Janiglošová – Moravčíková článkom Jeden deň Ruženy dôchodkyne. Básňami sa predstavuje Janka Kuffová – Opakuje sa trblietanie v tráve, Šťastie do čierna a My a glosami Milan Lechan – Rozhľadník s r. o. 

V rubrike Predstavujeme približujeme život i dielo ružomberskej rodáčky, známej folkloristky, marketingovej špecialistky, tanečníčky, speváčky, vedúcej speváckej skupiny a majiteľky požičovne krojov Lucie Turiničovej, rod. Vevericovej.

Nový priestor v Rozhľadoch sme vytvorili pre zaujímavé nepublikované práce a korešpondenciu slovenských spisovateľov pod názvom Rozpamätávanie a naďalej v predmetnej aktivite pokračujeme. Tentoraz v nej dostal priestor Matúš Fulla s listom Edvardovi Benešovi a Imrich Vaško, okrem listu, aj s príspevkom Ján Pavol II. a Slovensko.

Inšpirujúcim informačným blokom je reportážne spracovanie mojich návštev pri hroboch a pamätníkoch významných slovenských i svetových literárnych osobností, pri príležitosti ich výročí – Martina ČulenaJozefíny Sablakovej v Čake, Karolíny Světlé v Prahe či Johana Wolfganga von Goetheho v Karlových Varoch. Rubriku Pozdravili nás a napísali nám obohatil vzácny čitateľ Rozhľadov – J. E. Alexej Leonidovič Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktorý pozdravil a prihovoril sa cez periodikum našim čitateľom. Marián Mydlo v príspevku Japonský cisár udelil Rád vychádzajúceho slnka Ružomberčanovi Ing. Štefanovi Pechovi, PhD., zakladateľovi slovenskej univerzitnej japonológie sprítomňuje mimoriadnu udalosť, ktorou bol poctený ružomberský spisovateľ Štefan Pecho – člen LKRS. Momentálne jediné celoslovenské periodikum vychádzajúce v Ružomberku znova nezaostalo za svojou dobrou povesťou, ktorú si buduje od roku 1945. Veď vyššie uvedené mená, členovia redakčnej rady, ako aj mená tvorcov počas trvania periodika boli a sú zárukou ich kvality.“

Foto: archív