Albánsky ľud si pripomína jubileum svojej nezávislosti

663

Dňa 28. novembra 2018 oslavuje náš ľud Albánsky národný deň – 106. výročie prijatia Deklarácie o nezávislosti od Osmanskej ríše. Bol to výsledok stáročného zápasu za nezávislosť a slobodu. Prichodí nám preto pripomenúť si tých, čo obetovali životy za zrod a formovanie Albánska, ktorého dávne korene siahajú do antiky ilýrskeho sveta. Dnes je albánsky národ oveľa silnejší ako kedykoľvek predtým, konsolidovanejší a bezpečnejší, so zárukou euroatlantickej budúcnosti.

Na pozadí 106. výročia naše nezávislosti sme vyhlásili Skanderbergov národný rok, nazvaný podľa nášho národného hrdinu, bojovníka za slobodu v 15. storočí. Chceme tým zdôrazniť kvality a hodnoty albánskeho sveta, nadviazanie na staré tradície spojené s novým prístupom v lone so všetkými národmi civilizovanej Európy, s novou perspektívou integrácie do Európskej únie.

Albánsko a Slovensko, ako dvaja spojenci Atlantickej aliancie, datujú nadviazanie diplomatických stykov do obdobia roku 1945, krátko po skončení druhej svetovej vojny – vtedy v rámci Česko-Slovenska. Po rozdelení ČSFR patrilo Albánsko medzi krajiny, ktoré ako prvé uznali samostatnú Slovenskú republiku a nadviazali s ňou diplomatické vzťahy – stalo sa tak 4. januára 1993.

Znamená to, že práve v roku 2018 si pripomíname 25. výročie vzájomného priateľstva a spolupráce. Po páde železnej opony nabrali vzťahy medzi našimi krajinami nové impulzy pri plnení výziev globálneho politického poriadku, v ktorom sa oba štáty usilujú o demokratizáciu a ekonomický rozvoj na prospech slobodného a voľného obchodu, reflektujúc bilaterálne, ale aj multilaterálne ciele.