Aprílová “piešťanská” súťaž o knižné ceny

643

Mestská knižnica v Piešťanoch je známa viacerými dlhodobými aktivitami orientovanými na detských čitateľov. Aj počas tohto obdobia, v ktorom je pre koronavírus pre verejnosť zatvorená, pripravila pre deti projekt s cielene nedvojznačným názvom Čítame cez web.

Aj na našom portáli nájdete správu o tom, že prostredníctvom webových videí (dramatizovaných čítaní, tvorivých dielní a aj hravých kvízov) knižnica prezentuje detskú literatúru – autorov literárnych textov a ilustrácií – a tak mimoriadne hravo a pútavo dopĺňa vedomosti detí práve v oblasti literatúry.

Týmto aktívnym a invenčným spôsobom reagujú v Piešťanoch na aktuálnu situáciu, počas ktorej sa deti musia vzdelávať iba z domu, nemôžu navštevovať knižnicu a tvorivo sa zúčastňovať na jej aktivitách a ani požičať si knižky. Cieľom projektu je nielen výchova k čítaniu, ale aj rozšírenie možností pozitívneho trávenia voľného času.

Súťažná otázka. Týmto hravým spôsobom Mestská knižnica V Piešťanoch pre deti a rodičov pripravila rozprávkové príbehy viacerých významných slovenských spisovateľov. Napíšte mená aspoň troch z nich a pridajte aj aspoň dvoch ilustrátorov

Odpovede posielajte na redakciaonline@literarnytyzdennik.sk do konca apríla. Zo správne odpovedajúcich vyžrebujeme výhercu, ktorý získa hodnotný knižný darček.