Archeologická kaviareň ponúkne množstvo poznatkov

546

Cyklus archeologických prednášok pre širokú verejnosť, zameraných na archeológiu Slovenska a strednej Európy, aj na výskumy slovenských vedcov v zahraničí. SNM – Archeologické múzeum Vás pozýva na prednáškový cyklus Archeologická kaviareň. Konať sa bude v priestoroch SNM – Archeologického múzea na Žižkovej ulici 12 v Bratislave (starý Zuckermandel). Začiatok prednášok je vždy o 17. hodine.

Archeológia je živá veda, ktorá sa neustále mení. Intenzívna stavebná činnosť a s ňou spojená terénna archeológia, ale aj dlhodobá vedecká činnosť prinášajú množstvo noviniek, ktoré neustále obohacujú či dokonca menia naše poznatky o minulosti, a často prinášajú dych berúce nálezy a nečakané zistenia. Slovensko aj jeho okolie boli v dávnej minulosti osídlené zaujímavými civilizáciami, vystriedali sa tu rôzne etniká, diali sa tu zaujímavé udalosti, žili tu šikovní ľudia, ktorí po sebe zanechali bohatú materiálnu kultúru, ale aj zmenenú krajinu a životné prostredie.

V Archeologickej kaviarni sa (primárne) nebudú servírovať nápoje a jedlá, ale zaujímavé a atraktívne témy z archeológie, podané verejnosti primeraným spôsobom. Archeologická kaviareň sa snaží návštevníkom ponúknuť pestrý a vyvážený program, to znamená, aby si na “SVOJE” prišli milovníci rôznych období a rôznych tematík. Vďaka zameraniu na aktuálne témy, vrátane výsledkov najnovších výskumov, prednášky navštevujú nielen „laickí” záujemcovia o našu minulosť, ale aj odborná verejnosť a študenti archeológie či príbuzných odborov. Príjemnú atmosféru podčiarkuje aj „kaviarenská” ponuka Archeologickej kaviarne, teda kávička, čaj a niečo malé na zahryznutie, ktorými sa môžu návštevníci osviežiť.

Program

25. 2.2020 Vojny a mier na Dunaji: Kde táborili vojská Marca Aurellia?
Prednáša PhDr. Ján Rajtár, CSc. (Archeologický ústav SAV)

24. 3.2020 Kvetoslavov, Vajnory, Jarovce: Výskum spoločnosti AA TERRA ANTIQUA na stavbe D4R7
Mgr. Ján Haruštiak (AA TERRA ANTIQUA, s. r. o.)

28. 4.2020 Z lona prírody pod strechu: Bývanie v dobe kamennej
Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)

26. 5.2020 Dá sa pod vodou „kopať”?
PhDr. Klaudia Daňová, PhD. – Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (Archeologický ústav SAV – Trnavská univerzita v Trnave)

Ilustračné foto. pixnio.com