Architekt Alexander Skutecký sa vracia do Banskej Bystrice

705

Ako informuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, vo svojom objekte Vily Dominika Skuteckého znovu obohacuje návštevníkov o nové poznatky a zážitky. V dňoch 10. 9. až 31. 10. 2019 je pre nich pripravená premiéra výstavy druhého potomka maliara Dominika Skuteckého – Alexandra Skuteckého, úspešného architekta prvej polovice 20. storočia. Zo štyroch detí Dominika Skuteckého boli traja nadanými umelcami rôznych profesií, žiaľ, životy všetkých troch boli ukončené zásahom holokaustu.

Viac PhDr. Klára Kubičková, PhD., kurátorka výstavy: „Alexander Skutecký (Viedeň, 25.6.1883 – 1944, okolie Banskej Bystrice) žil v rodinnej vile s prestávkami, ale po celý svoj život tu mal domovskú príslušnosť. V rokoch 1901–1905  študoval architektúru na Kráľovskej technickej univerzite v Budapešti. Do roku 1914 pôsobil v Budapešti ako úspešný autor interiérov kaviarní a projektant nového spoločenského fenoménu – kinosál a ich interiérov. Výstava predstaví aj jeho nerealizované návrhy z týchto rokov, napr. súťažné návrhy na Národný dom v Banskej Bystrici v rokoch 1912, 1924 a 1925.  V roku 1919 sa vrátil domov a nakoniec sa usadil v Bratislave. Jeho bratislavská činnosť je síce v odbornej literatúre známa, jej interpretácia sa však postupne môže meniť. Hlavný dôraz pri hodnotení kvality jeho tvorby bol kladený na vtedy najmodernejší sloh – funkcionalismus (polyfunkčná budova dvoch bývalých poisťovní Assicurazione Generali a Moldavia Generali, Gorkého 6–12, Bratislava a mestské vily v Bratislave). O niekoľko rokov staršia tvorba spoločenských budov zo začiatku 20. rokov 20. storočia si však zaslúži takú istú pozornosť. Dnes, po skoro sto rokoch, je už možné a potrebné patrične oceniť aj prechodné obdobie – od historizmu a pseudoslohov k moderne – hlavne keď v diele autora ide o osobité hľadanie a kvality (Dom Egona Bondyho, Štefánikova 14, Bratislava; Investičná a rozvojová slovenská banka, Štúrova 5–7, Bratislava). V Bratislave končil svoju činnosť stavbou Justičného paláca a v Košiciach polyfunkčnou budovou poisťovne Assicurazione Generali Trieste. Počas 2. svetovej vojny pracoval od roku 1942 s prezidentskou výnimkou ako zmluvný technický úradník stavebného odboru Slovenských železníc v Spišskej Novej Vsi. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa vrátil do Banskej Bystrice a po jeho potlačení prešiel do hôr. Jeho meno sa ďalej nikde nevyskytuje.“

Foto: archív Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici