Architektúra v krajine

769

Pod týmto názvom je sprístupnená výstava vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne. Tie zaplnia práce, ktoré vznikli počas výtvarného plenéra konaného v Sudoparku v Klokočove v dňoch 18. – 21. júla 2019.

Ako nás informovala Iveta Haplová z OKS zúčastnilo sa na ňom trinásť neprofesionálnych výtvarníkov zo Žilinského kraja.

Výtvarníci pod vedením lektorov Zoltána Agócsa a Erika Klapitu vytvorili množstvo jedinečných diel s tematikou kysuckej dedinky. V maľbe sa zamerali na exteriér, rôzne pohľady, prierezy architektúry v krajine. Naučili sa a vyskúšali si nové techniky maľby. Počas výtvarného štvordnia prebiehali workshopy, diskusie a spoločné rozbory diel. Výtvarníci z rôznych regiónov kraja sa vzájomne obohacovali a inšpirovali svojou tvorbou. Výtvarný plenér sa končil výstavou novovzniknutých diel všetkých účastníkov a odborným zhodnotením plenéra.

Projekt Architektúra v krajine zrealizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň hlavným partnerom podujatia.

Výstava potrvá do 28. februára, v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci ju pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, obe organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Foto: archív OKS v Dolnom Kubíne