Banášovmu románu o Štefánikovi patrí cena Literárneho fondu

685

Román Prebijem sa! Jozefa Banáša, z ktorého ukážky sme publikovali aj na našom portále, získal Cenu Literárneho fondu (LF) za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018. Fond v stredu 19. 6. ocenil autorov literárnych diel v slovenskom, maďarskom a ukrajinskom jazyku. Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu slávnostne udelila Literárne ceny a prémie za rok 2018 v Zichyho paláci v Bratislave. Vyhlásili nositeľov Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu, cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku. Porota rozhodla popri cenách aj o prémiách za pôvodnú literatúru za minulý rok. Cenu Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku porota neudelila.

Cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018 získal Jozef Banáš za dielo, ktoré na knižný trh prinieslo vydavateľstvo Ikar. Ide o komplexný román o významnej osobnosti našich novodobých dejín. Banáš sa v takmer 500-stranovom prozaickom diele pokúša odhaliť najväčšie tajomstvá spojené so Štefánikom a jeho dobou.

Fond v rámci ceny za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu udelil aj sedem prémií. Prémie za rok 2018 získali v kategórii poézia dvaja autori Ján Tazberík za dielo Pasca na svetlo (vydalo Slovenské centrum PEN) a Dana Podracká za dielo Paternoster (vydavateľstvo Skalná ruža). Za prózu udelili prémiu Milanovi Zelinkovi za Blízke diaľavy (Vydavateľstvo Matice slovenskej), za drámu Stanislavovi Štepkovi a jeho titulu Čo sa sníva trpaslíkom (vydalo Radošinské naivné divadlo, RND). V kategórii detská literatúra prémia patrí Romanovi Bratovi za Strateného kráľa (Ikar), v kategórii literatúra faktu ju získal Ivan Szabó za dielo Významné osobnosti starého Prešporka (Perfekt) a v kategórii literárna veda Ján Zambor za dielo Stavebnosť básne (Literárne informačné centrum, LIC). Vydavateľstvo Ikar zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu.

Cenu Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku porota neudelila, rozhodla však o prémiách pre Simonu Dolníkovú za dielo Polychromatické jablko (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov) a Viliam Nádaskay za dielo Vynechaný spoj (Vlna).

Cena Imre Madácha za rok 2018 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku patrí Zsófii Bárcziovej za dielo Vidéki lyányok énekeskönyve – Spevník vidieckych dievčin (OZ Phoenix). Vydavateľ tejto knihy tiež získalo Uznanie LF. Prémie v rámci Ceny Imre Madácha za minulý rok získali: Katalin Juhászová za dielo Nyeretlen – Bez výhry (NAP KIADÓ) a Gábor Csanda za preklad diela Viery Kamenickej Rozprávky zo Židovskej ulice (Pozsonyi zsidó mesék), ktoré vydalo OZ Bratislavské rožky.

Laureátom Ceny Ivana Franka za rok 2018 za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku sa stal Vasiľ Dacej za dielo Girkij šokolad – Horká čokoláda (Dafons). Za preklad diela zo slovenčiny do ukrajinčiny sa nositeľom ceny stal Ivan Jackanin za preklad diela Dušan Mikolaj: Medová baba – Miž Karpatami i Tatrami (Timpani). Vydavateľstvá Dafons a Timpani zároveň získali Uznanie LF. Prémia v rámci Ceny Ivana Franka 2018 patrí Júliusovi Paňkovi za dielo Povnyj mišok pravdy – Vrece plné pravdy (Timpani).