Banská Bystrica chce banícke múzeum

731

Ako informuje agentúra SITA, Mestské múzeum zamerané na baníctvo by malo vzniknúť v meste pod Urpínom. Ako agentúru informoval historik a predseda komisie mestského zastupiteľstva pre kultúru Vladimír Sklenka, múzeum má súvis aj s novou kultúrnou turistickou trasou, Európskou fuggerovskou cestou, ktorej súčasťou sa stala Banská Bystrica. Podľa historika by nové múzeum malo byť modernou inštitúciou, pričom o jeho umiestnení v historickom centre mesta rokujú.

Na pamiatky Fuggerovsko-Thurzovskej histórie sa zameriava aj nedávno založené občianske združenie Neusohl. „Cieľom združenia je zachovanie baníckych tradícií, podpora a rozvoj cestovného ruchu, spolupráca s rôznymi domácimi aj zahraničnými subjektmi, organizácia podujatí a marketing. Tento rok plánujeme v meste zreštaurovať fasádu a pivničné priestory Thurzovho domu so vzácnou Zelenou sieňou. Pripravujeme tiež sprístupnenie historickej štôlne – Prekopu Špania Dolina – Piesky v dĺžke asi 1,5 kilometra, ktorá by mal byť otvorená koncom leta alebo začiatkom jesene pre peších turistov a v budúcom roku aj pre koľajové vozíky,“ konkretizoval historik.

Projekt Európska fuggerovská cesta je koncipovaný ako turistická, kultúrna a poznávacia cesta históriou baníctva v období začínajúceho novoveku. Jeho cieľom je sledovať stopy účasti Fuggerovskej rodiny na ťažbe zlata, striebra, medi, olova a zinku, ale aj na rozvoji alchýmie v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Česku a na Slovensku. Prehliadky miest, baní a múzeí prezrádzajú mnohé o hospodárstve a politike v 16. a 17. storočí, oboznamujú ľudí s technickými pamiatkami a podávajú informácie o vývoji metalurgie až po odvodňovanie baní. Sú svedectvom života baníkov a ich rodín, pričom v baníckych sídlach sa nachádzajú aj domy Fuggerovcov a iné pamiatky tejto rodiny. Banská Bystrica sa do projektu zapojila v minulom roku. Oficiálne uvedenie Európske fuggerovskej cesty sa uskutoční k 500. výročiu úmrtia cisára Maximiliána I. 15. júna prehliadkou v Maximiliánovom múzeu v Augsburgu – „Maximilián I. (1459 – 1519), cisár, rytier, občan augsburgský“.