BIBLIOTÉKA SLAVICA v Nitre

644

V marci, mesiaci kníh OZ Slavica z Nitry pripravilo opäť projekt pod názvom BIBLIOTÉKA SLAVICA. Uskutoční sa v nedeľu 31. marca od 10. do 16. hodiny v Dome MS v Nitre. Pôjde už o druhú medzinárodnú knižnú výstavu určenú pre malé vydavateľstvá, ktoré sa venujú problematike Slovanov a Slovanstva. A to najmä tematickým oblastiam, ako sú dejiny a pamiatky, príroda, jazyk a kultúra, ľudové umenie, pôvodná kultúra Slovanov, etnografia, folklór, písomníctvo, filozofia a podobne. Cieľom organizátorov je upriamiť pozornosť na menšie vydavateľstvá späté so slovanskou tematikou, ktoré majú možnosť aj prostredníctvom tohto podujatia prezentovať svoje publikácie širokej slovenskej verejnosti. Knižnú ponuku vydavateľstiev bude dopĺňať sprievodný program zostavený hlavne z prednášok a besied s autormi a vydavateľmi. Účastníci sa môžu tešiť aj na filatelistickú výstavu a výstavu obrazov Slovanská duša. Na Jarnej knižnej burze, ktorá je už tradične súčasťou tejto Bibliotéky, budú okrem kníh z antikvariátov aj iné doplnkové produkty. Podujatie bude doplnené o spevácke vystúpenie Olesie Grac. Autori a vydavatelia predstavia aj najnovšiu knihu z Edície Slavica s názvom Symboly Slovanov.