Biely priestor v Banskej Bystrici

718

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na prednášku s názvom Biely priestor v bielom priestore, 1973 – 1979, ktorá sa uskutoční v Bethlenovom dom (Kresliareň, Dolná 8) v Banskej Bystrici v utorok 26. februára 2019 o 17.hod. Prednášku povedie kurátorky Stredoslovenskej galérie Mira Keratová a bude hovoriť o jednom zo základných diel slovenského  a stredoeurópskeho umenia druhej polovice 20. storočia.  Prednáška totiž uvedie autorský projekt umelcov Miloša Lakyho (1948 – 1975), Stana Filka (1937 – 2015), Jána Zavarského (1948) BIELY PRIESTOR V BIELOM PRIESTORE (1973 – 1979), v ktorom autori rozpracovali ideu transcendentna a formulovali ju ako tzv. čistú emóciu. Kurátorka predstaví primárne dokumenty tohto kľúčového diela. Keďže rovnocennou súčasťou projektu boli nielen jednotlivé priestorové realizácie, ale aj teoretické texty a postuláty, na prednáške budú predstavené dobové materiály k jednotlivým fázam, vrátane autorských textov, manifestov aj fotodokumentácie z jednotlivých verejných i neverejných realizácií projektu. Súčasne bude témou spolupráca uvedených autorov v kontexte ich osobnej umeleckej chronológie a vo vzťahu k manifestácii Bieleho priestoru. Budú prezentované spolupráce Lakyho a Zavarského zo začiatku 70-tych rokov, ako aj Filkove chápanie priestoru v kontexte jeho prostredí z konca 60-tych rokov, jeho priebežná apropriácia konceptu Bieleho priestoru v druhej polovici 70. rokov a neskoršie zahrnutie pôvodne kolektívneho projektu do individuálnej Filkovej mytológie a jeho tzv. psychofilozofického systému od 80-tych rokov do autorovej smrti.