Začal sa jubilejný Týždeň slovenských knižníc

670

V dňoch 4. – 9. marca sa knižnice na Slovensku akoby ešte viac otvorárajú čitateľom vo veľkom spektre podujatí patriacich do Týždňa slovenských knižníc 2019. Vyhlasovateľom tradičnej propagačnej aktivity je Slovenská asociácia knižníc a aj jubilejný 20. ročník sa koná pod hlavným mottom – Knižnice pre všetkých.

Slávnostné otvorenie sa tentoraz uskutoční v pondelok 4. marca o 10. hod. v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave besedou s Ivanom Štrpkom, básnikom, textárom, esejistom, prozaikom, prekladateľom a redaktorom, ktorý do literatúry vstúpil ako príslušník básnickej skupiny Osamelí bežci. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je najväčšou verejnou knižnicou v trnavskom regióne. Registruje spolu 10 399 čitateľov, čo predstavuje 16,26 % z aktuálneho počtu obyvateľov mesta. Knižnicu navštevuje 2 689 detí do 15 rokov, čo je približne 28,55 % z počtu detí do 15 rokov v meste Trnava. Knižnicu v roku 2018 fyzicky navštívilo 125 018 návštevníkov, to znamená, že priemerná denná návštevnosť bola 399 návštevníkov. Návštevníci uskutočnili 264 017 výpožičiek, čo je 843 výpožičiek denne. Okrem toho webovú alebo FB stránku knižnice navštívilo 221 353 návštevníkov, čo je priemerne 606 virtuálnych návštevníkov denne. V roku 2018 knižnica realizovala spolu 655 podujatí pre všetky vekové a záujmové skupiny: autorské besedy, literárne hodiny, hudobné hodiny, hodiny informačnej výchovy, rôzne literárne súťaže, komunitné aktivity, tréningy pamäti, školenia, voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Pre obecných knihovníkov vydala dve čísla časopisu Knižničný spravodajca s aktuálnymi informáciami, pre deti a mladých čitateľov dve čísla časopisu Čaruška, tradičný Kalendár výročí osobností trnavského regiónu, ale aj Zborník Fóra humoristov zoskupených pri knižnici s názvom HUMOR_ZASINÁČ 2018.

Podrobný program Týždňa slovenských knižníc 2019 nájdete na stránke SAK http://www.sakba.sk/?page=tsk a podujatí týždňa v Trnave na www.kniznicatrnava.sk.