Blíži sa pripomienka Memoranda národa slovenského v Martine

70

Memorandum národa slovenského z roku 1861 bolo a stále je jedným z pilierov slovenskej štátnosti. Obrazne povedané – priam rodným listom z „hlbín“ 19. storočia. Vtedy, v dňoch 6. – 7. júna 1861 sa v rámci národného zhromaždenia zišla vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine politická reprezentácia a zástupcovia slovenského národa. Delegáti  – okolo 6 tisíc účastníkov – dostali mandát vo forme splnomocnení z regiónov, mestečiek a obcí na Slovensku. Výsledkom zhromaždenia bolo prijatie Memoranda národa slovenského, ktoré patrí medzi kľúčové štátotvorné dokumenty našich novodobých dejín. Okrem iného navrhovalo uznať suverenitu slovenského národa a legislatívne ju zakotviť v uhorskej ústave a či zaviesť slovenčinu ako úradný a vyučovací jazyk na Slovensku.

Koncipovaním, schválením a predložením Memoranda najvyšším politickým kruhom vyvrcholilo emancipačné úsilie reprezentantov slovenského národného hnutia, ktorí v šesťdesiatych rokoch 19. storočia nadviazali na aktivity štúrovskej generácie z revolučného obdobia 1848 – 1849. Prakticky išlo o tú istú generáciu – so staršími aj mladšími jej protagonistami.

Osobitný význam má Memorandum z pohľadu Martina, veď podnet na zvolanie národného zhromaždenia dal a presadil jeho konanie rozhľadený martinský richtár a národovec Andrej Švehla. Týmto podujatím sa začal proces premeny dovtedy malého bezvýznamného mestečka na centrum národnej kultúry Slovákov.

Je preto zákonité, že pripomenutie si 160. výročia Memoranda národa slovenského, ktoré sa uskutoční 6. – 7. júna 2021 na historických miestach, organizujú Mesto Martin, Matica slovenská, Kultúrna scéna Martin a Rada národnej kultúry. Dvojdňové podujatie ponúka bohatý program pre odbornú verejnosť, občanov mesta a aj jeho návštevníkov. Pravdaže, v rámcoch “narysovaných” protipandemickými opatreniami.

Na titulke je Pamätník Memoranda národa slovenského (od akad. sochára Jána Koniarka) na rovnomennom námestí v Martine

Foto: wikipedia.sk