Bohatý novembrový program v Tatranskej galérii

536

Tatranská galéria v Poprade v objekte tzv. Elektrárne aj v novembri ponúkne viaceré zaujímavé výstavy. Informovala nás o tom Michala Džubáková z galérie a my ponúkame výber z nich ako pozvánku.

Eduard Ovčáček – Expozícia univerza

od 30. augusta  do 10. novembra 2019

Rozsiahla výstava kľúčovej osobnosti českého a slovenského lettrizmu a zakladateľa Klubu konkrétistov (Praha, 1967) organizovaná v spolupráci s Galériou výtvarného umenia v Ostrave. Kurátor Jiří Jůza.

Ľubo Stacho – Chvála svetlu

od 15. novembra 2019 do 15. januára 2020

Multimediálny autorský projekt rekonštruuje časť inštalácie Svetlo a Citlivá vrstva(realizovaná v pôvodných priestoroch elektrárne dnešnej TG v roku 1993), v reakcii na spirituálny charakter, atmosféru budovy a pohyb svetla v nej. Doplnením o nové vrstvy a inštalácie chce autor navodiť atmosféru „niečoho”, čo sa zdalo už dávno stratené – minulosť, pamäť a stratené pocity. Kurátorka výstavy Lucia Fišerová. Vernisáž výstavy 15. novembra 2019 o 17. hodine.

Ladislav Mednyánszky

Kolekcia unikátnych zreštaurovaných kresieb zo zbierok Galérie P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Tatranskej galérie v Poprade. Výstava potrvá do 3. novembra 2020.

Gažovič – Popovič – Koller

Výstava diel významných umelcov narodených v roku 1939 z depozitu Tatranskej galérie. Výstava potrvá od 7. novembra 2019 do 5. januára 2020.

Z koncertov vyberáme husľový recitál Milana Paľu, ktorý patrí medzi špičkových slovenských interpretov s množstvom nahrávok a ocenení doma a v zahraničí. Uskutoční sa 15. novembra o 17. hodine v rámci vernisáže výstavy Chvála svetlu.

Bohatý program pripravujú aj v súvislosti s 30. výročím Nežnej revolúcie, o čom budeme podrobnejšie informovať neskôr.

Foto: wikipedia