Bohatý stretnutie humoristov v Palárikove

862

V kongresovej sále podniku palárikovského Poľno SME sa konalo humoristické podujatie – uvádzanie  do života troch publikácií: Životné prostredie očami humoristov, Tak ak si tu žijeme a Farský kostol sv. Michala Archanjela v Bánove, ktoré vznikli v rámci autorskej spolupráce Novozámčana Milana Kupeckého, Vlada  Pavlíka z Nového mesta nad Váhom a Jána Šimuneka z Bánova. Zaujímavá je azda najmä humoristická kniha o životnom prostredí, ktorú finančne podporil podnikateľ a zároveň hostiteľ podujatia Zoltán Černák. Spisovateľ, humorista a recenzista Milan Hodál, ktorý stretnutie konferoval, vyzdvihol najmä dlhoročnú spoluprácu spomínaných dvoch humoristov, autorov knihy o životnom prostredí, ktorí spojili sily a pripravili výber zo svojej tvorby, keď v jednom zväzku čitateľ nachádza písaný i kreslený humor, čiže ide o dva autonómne, pritom vzájomne sa dopĺňajúce autorské cykly. Zaujímavá bola aj ukážka kresby karikaturistu Vlada Pavlíka, ktorý je držiteľom slovenského rekordu v rýchlokreslení. Na podujatí sa okrem významných osobností okresu, vrátane podnikateľov, zúčastnili aj viacerí  humoristi. Zvlášť treba oceniť účasť dvoch vzácnych hostí spoza našich regionálnych hraníc – emiritných diplomatov, doktorov – Jozefa Langa, ktorý je navyše členom správnej rady Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a bývalého vládneho experta z oblasti medzinárodného práva EÚ pre agendu ľudských práv Pavla Mikulu, ktorých prítomnosť zvýšila prestíž podujatia. O kultúrny rámec sa zaslúžili spevácky talent Matej Rodný so svojou skupinou a populárny zabávač Stano Vitáloš.

Na fotografii humoristi na stretnutí v Palárikove